Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer


Hurtige genveje

Publikationer

Store byggeprojekter i et vanskeligt dansk marked (juni 2014)

forside storeprojekter

Byggeriet i Danmark står overfor en situation, hvor samtidigheden af en række store og komplekse byggeprojekter i markedet betyder, at bygherrerne skal agere strategisk og med betydelig omtanke for at få gennemført projekterne tilfredstillende ift. pris, tid og kvalitet.

Denne rapport viser, hvordan bygherrerne og samfundet kan forsøge at afbøde problemet med den kraftige efterspørgsel på entreprenører til store byggeprojekter i de kommende år. Hvordan udnyttes kapaciteten i det danske marked bedst muligt, og hvordan søges at få nye udenlandske entreprenører ind på det danske marked? Rapporten belyser bygherrernes muligheder for at løse op for nogle af de største udfordringer ved at tænke strategisk og ved at styrke kompetencerne indenfor forskellige styringskoncepter. Der gives anbefalinger til, hvad bygherrerne kan gøre – både enkeltvis på projektniveau og som kollektiv på samfundsniveau. Tilsvarende gives anbefalinger til indsatser på samfundsniveau – fra myndighederne og politisk.

 

Rapporten angiver fem konkrete anbefalinger:

  1. Anvend en udbudsstrategi og skab fælles markedsudvikling
  2. Arbejd aktivt med risiko og skab nye muligheder ift. udbuds- og konkurrenceregler
  3. Synliggør projektpipeline og markedsfør den aktivt internationalt
  4. Kommunikér internationalt og standardiseret mht. sprog og udbudsmateriale
  5. Oprust på kompetencer

Hent rapportenBygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk