Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer


Hurtige genveje

Publikationer

Anbefalinger om bygherrens koordinering af arbejdsmiljø (feb. 2014)

arbejdsmilj 03Med denne udgivelse giver Bygherreforeningen en række anbefalinger til, hvordan danske bygherrer kan efterleve kravene. Der gives også bud på, hvordan de - udover krav til samarbejdspartnerne - kan styrke arbejdsmiljøprocesserne gennem klare strategier, synlighed i processen, opfølgning og opbakning til parterne. Anbefalingerne er ikke en vejledning, men tegner en udviklingsretning, som bygherrerne kan stile imod.

Som indkøbere og udbydere har bygherrerne mulighed for at påvirke processen gennem målsætninger og krav til de øvrige parter. Herigennem kan bygherren medvirke til at forebygge ulykker og generelt forbedre vilkårene for alle som arbejder på byggepladsen, og alle som skal udføre driftsopgaver i det færdige byggeri.

Læs anbefalingerne.Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk