Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer


Hurtige genveje

Publikationer

Inspirationskatalog - Digitale frontløbere i den almene sektor

Ny teknologi og digitalisering har et stort potentiale i den almene sektor. Seks frontløbere blandt landets mange boligorganisationer viser med en række projekter store besparelsesmuligheder på helt op til 60 mio. kr. Gennem simple greb har de ændret processer og arbejdsgange, der kan være med til at holde både omkostninger og husleje nede.


Pejlemærker for fremtidens digitale samarbejde

Byggebranchen er i en rivende og nødvendig udviklingsproces. Aftalesystemet er under revision, og de traditionelle ydelsesbeskrivelser og faser støtter ikke op om en agil proces, alternative samarbejdsformer og integration af ny teknologi. Over de kommende år handler det derfor om at udnytte de mange muligheder for at optimere byggeri og drift ved hjælp af digitale værktøjer og processer.


Indeklima i folkeskolerne - aktøranalyse

Flere analyser peger på, at indeklimaet ikke har udviklet sig markant i de seneste år, trods mere fokus på området. Det tyder på, at indeklimaet generelt ikke har været et prioriteret område på de danske folkeskoler – særligt ikke i forhold til renovering. Og meget tyder derfor på, at den manglende prioritering kan henføres til et meget fragmenteret ejerskab til problemstillingen.


Modelprogram for demensboliger

I de kommende år vil der blive investeret massivt i demensegnede boliger. 40.000 boliger forventes at skulle gøres demensegnede, og det kræver viden. Modelprogram for demensboliger henvender sig til bygherrer – offentlige som private – og deres rådgivere med værktøjer og inspiration til at lave gode løsninger for byggeri af fremtidens boliger til personer med demens.


Smart drift med dynamiske data

Bygherreforeningen har udarbejdet en simpel trin-for-trin-guide om digitale modeller til byg- og driftsherrer. Guiden fokuserer på strategisk digitalisering i den almene sektor og peger på forskellige metoder til at skabe et dynamisk datagrundlag og en smartere drift.Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk