Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer

IKT introduktion

IKT SKABER VÆRDI

Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT) kan skabe stor værdi for byg- og driftsherren. Særligt på driftsområdet er der mulighed for store besparelser og mere effektiv administration og drift ved at drage nytte af de informationer, der genereres i bygge- eller renoveringsprocessen. Det er dog en stor udfordring for mange byg- og driftsherrer, at skabe den ønskede effekt ved at stille de rigtige krav og leve op til IKT-bekendtgørelsen.

IKT-værktøjer gør det let at stille IKT-krav

Bygherreforeningen har med støtte fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet udviklet nye IKT-værktøjer til den almene sektor, der gør det let at stille de helt rigtige IKT- og driftskrav. IKT-specifikationen er lige til at anvende som skabelon for dit udbud. FM databasen er et redskab, der gør det let at skræddersy dine krav til netop din organisation. 

Se filmen: Så let stiller du IKT-krav

- og oplev IKT-værktøjerne på de næste faneblade.

Digitale tilstandsvurderinger kan effektivisere driften

Senest har Bygherreforeningen gennemført projektet: 'Digitale Tilstandsvurderinger i Det Almene Byggeri - effektivitet og værdiskabelse med IKT og BIM i driften'. Udviklingen af en ny - mere objektiv - praksis kommer ikke af sig selv, da fx klare kvalitetsmål og strukturerede data er et væsentligt skridt på vejen. Rapporten peger på metoder til at bruge tilstandsvurderinger aktivt i ejendomsdrift, ved at integrere arbejdet med tilstandsvurderinger i anvendelsen af IKT og BIM (Bygnings Informations Modeller) i den daglige drift. Læs rapporten her.

De lovpligtige IKT-krav

I IKT-bekendtgørelse nr. 118 og 119 fra 2013 fremgår de lovpligtige krav, som de offentlige og almene bygherrer skal stille i forbindelse med bygge- og renoveringsprojekter af en vis størrelse. Kravene, der stilles til de rådgivende parter, omfatter bl.a. IKT-koordinering, anvendelse af digitale byggeobjekter, digital kommunikation og projektweb samt digital leverance ved byggeriets afslutning.

Værdiperspektivet skal i fokus

Bygherreforeningen introducerede i strategirapporten fra 2010 værdiperspektivet, der sætter fokus på de dele af byggeriets livscyklus, der skaber størst værdi for Byg- og driftsherren. De primære fordele ved IKT er her gennemgået med udgangspunkt i værdiperspektivet.

IFC vrdiperspektiv image medium