Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer


Hurtige genveje

Kvalitet og proces

Udvalget arbejder bl.a. med bygherrens rolle og kompetencer, og hvordan bygherren indgår aktivt i byggeprocessen.

Aktuelle temaer på dagsordenen:

  • Bygherrens organisering
  • Bygherrens projektledere
  • Den innovative bygherre
  • Risikohåndtering
  • m.v.

Således er udvalget også stedet, hvor Bygherreforeningens bidrag til samarbejdet med de øvrige organisationer i Værdiskabende Byggeproces drøftes.

Aflevering og partnering
Udvalget er resultatet af en fusion mellem to tidligere udvalg: Partneringudvalget og Kvalitetsudvalget. Kvalitetsudvalget har bl.a. arbejdet med projektet 'Ny afleveringsproces', som beskæftiger sig med problemstillinger vedrørende aflevering, fejl og mangler. Dette arbejde føres videre i regi af Værdibyg. Vil du vide mere, kan du kontakte Rolf Simonsen.

Kvalitets og Procesudvalget gennemførte i 2010 en partneringundersøgelse, hvor vi tog temperaturen på bygherrernes holdninger til partnering. Undersøgelsen indeholder bl.a. en opfølgning på den partneringpolitik, som tidligere er udarbejdet af Partneringudvalget.

Udvalgets medlemmer er:

Tina Andersen Mølby, (formand),Vejle Kommune
Anette Ahlqvist Persson, KU Campus Plan & Byg
Ann Bergithe Trampe Broch, Gentofte Kommune
Ole Kristian Bottheim, DTU Plan og Projekt
Mark Howell, Alectia

Hvis du ønsker at deltage i udvalget, skal du kontakte Rolf Simonsen. Endvidere har Bygherreforeningen et Netværk for Procesudvikling, hvor bygherrer får netværk, inspiration og erfaringsudveksling om metoder og værktøjer til bygherrens processer. Er du interesseret i at deltage eller høre mere om netværket, er du også velkommen til at kontakte Rolf Simonsen.

Kontakt til udvalget kan i øvrigt ske via sekretariatet på info@bygherreforeningen.dk.

Senest opdateret: 26/02/2016

Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk