Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer


Hurtige genveje

Digitalisering

Bygherreforeningens digitaliseringsudvalg betragter IKT som et værktøj til at øge byggeriets produktivitet og kvalitet og til at fremme samarbejdet mellem byggeriets parter. Digitaliseringsudvalget arbejder på grundlag heraf på at udvikle og udbrede god bygherreskik på IKT-området.

Udvalget arbejder ud fra foreningens tre strategiområder; indflydelse, netværk og udvikling, og prioriterer udvalgets fokus på baggrund heraf.

Indflydelse
Udvalget deltager i forberedende regelarbejde og samarbejder i branchen, hvor det er muligt og er relevant for foreningen samt udarbejder høringssvar på lovgivningsarbejde inden for IKT-området, når foreningen har mulighed for det.

Netværk
Udvalget kommer ligeledes med forslag til nye medlemsaktiviteter (eksempelvis temamøder) og fungerer her som sparringspartner for foreningens Udviklings- og Uddannelsesudvalg, der koordinerer uddannelsesindsatsen.

Udvikling
Udvalget kommer med forslag til udarbejdelse af nye værktøjer og eventuelle udviklingsprojekter på IKT-området, som vil gavne medlemmerne og branchen. I regi af digitaliseringsudvalget er der gennemført en række digitaliseringsprojekter – læs mere her.

Udvalgets medlemmer er:

Alexander Brechling Larsen, Novo Nordisk A/S
Benjamin B. Andersen, DEAS
Benny Mulbjerg, Boliggården
Bryan Morillo Karlqvist, Hillerød Ejendomme
Carsten Gotborg, Kolding Kommune
David Norborg Petersson, Hvidovre Kommune
Elisabeth R. Weberg, Novo Nordisk A/S
Henrik L. Bang, Bygherreforeningen
Jakob Møller, Forsvarsministeriets Ejendomstjeneste
Jonas Ransing Lindhart, DTU CampusService
Lars Holmsgaard, Landsbyggefonden
Line Maj Aagreen, Bygherreforeningen
Lisbet Cederhorn, Gentofte Ejendomme
Malene Raagaard Møller, Emcon
Markus Lampe
, Københavns Universitet
Michael Friis Ørsted, Københavns Lufthavne
Mikkel Madsen, FSB/drift, byg & jura
Morten Høgsbro Holm, Helsingør Kommune
Neel Modin Ynddal, Byggeri København
Nikolaj Carlsson, Privatbo
Nikolaj Gintberg, Egedal Kommune
Nikolaj Randal Petersen, Hillerød Ejendomme
Nils Kaas, Hørsholm Kommune
Ole Høgstedt, Region Sjælland
Peter Hauch(formand) Arkidata
Sara Asmussen, Bygningsstyrelsen
Sofie Larsen, Forsvarsministeriets Ejendomstjeneste
Stefan Snyder Larsen, Byggeri København
Torben Trampe, KAB

Kontakt udvalget via sekretariatet på info@bygherreforeningen.dk

Senest opdateret: 25/01/2017

Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk