Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer


Hurtige genveje

Renovering på dagsordenen

Om initiativet

Med Renovering på dagsordenen ønsker Bygherreforeningen - i samarbejde med en række af byggeriets organisationer og virksomheder og med støtte fra Grundejernes Investeringsfond - at sætte renovering på dagsordenen over for offentligheden, politikere og byggebranchen.

 

Renovering har i årevis stået i skyggen af udviklingen inden for nybyggeriet, hvilket har medført at en stor del af Danmarks bygninger forfalder. Det skal der laves om på med dette initiativ. Renovering står for mere end 50 procent af omsætningen i byggeriet og har et stort samfundsmæssigt potentiale. Ved at skabe opmærksomhed om området kan vi opnå en balance mellem indsatserne inden for nyt og eksisterende byggeri.

 

Højere produktivitet og større værdi, tak!

Den større fokus på renovering skal accelerere produktiviteten i sektoren og skabe udvikling. Det er afgørende, at renoveringssektoren skaber større værdi for bygningsejere, lejere og øvrige brugere, og at der bliver et bedre forhold mellem pris og kvalitet.

 

Ønsket er, at vi ved at formidle viden om renoveringsområdet kan starte en debat, der vil skabe og synliggøre nye muligheder for billigere og hurtigere renovering, større brugerkomfort, kvalitet og holdbarhed og dermed øget værdiskabelse.

 

Målgruppen er private såvel som offentlige bygningsejere og brugere, byggesektorens rådgivende, udførende og materialeproducerende virksomheder samt offentligheden, herunder politikere, beslutningstagere og meningsdannere.

 

Projektorganisering
Bygherreforeningen varetager den faglige, økonomiske og tidsmæssige styring og sikrer koordinering af projektets forskellige aktiviteter i et projektpartnerskab med Grundejerens Investeringsfond, Realdania, Dansk Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Arkitektforeningen, Ingeniørforeningen - IDA, Konstruktørforeningen samt COWI, NCC og MT Højgaard. Kommunikationsbureaet Advice fungerer som rådgiver.

Initiativet startede i foråret 2011 og løber foreløbigt til udgangen af 2016.

 

RENOVERINGSDAGSORDENEN 2015-2016

 

Der har siden opstarten af Renovering på dagsordenen været en lang række fokusområder i projektet. Økonomi og værdi for brugere blev i 2011 valgt af partnergruppen som omdrejningspunkterne for undersøgelser, analyser og arrangementer.

 RpD Strategihus 2015-16I 2012 blev der suppleret med undersøgelser og analyser af renoveringskompetencer blandt nyuddannede, der sammen med områderne energi og bæredygtighed blev fulgt op i 2013. Det skabte en naturlig synergi med regeringens energirenoveringsstrategi, der blev vedtaget i forsommeren 2014.

 

Det var partnerskabets opfattelse, at der i 2014 fortsat var en række udfordringer inden for bygningsrenovering, som kræver fremadrettet opmærksomhed på trods af flere officielle initiativer som vækststrategi, energirenoveringsstrategi, produktivitetskommissionsarbejde og igangsætning af forarbejdet til en byggepolitisk strategi.

 

Derfor valgte partnerskabet at give produktivitet og værdiskabelse særlig opmærksomhed, hvilket blandt andet resulterede i minianalyser og to konferencer.

 

Ud over videreførelse af de hidtidige fokusområder vil partnerskabet i 2015-2016 fokusere på tværsektorielt energisamarbejde samt kommunikation og formidling via sociale medier i form af analyser, arrangementer, artikler, blogs og debatter. Alt det skal sikre, at renovering fortsat skal være på den politiske og branchemæssige dagsorden.

 

For en oversigt over hvad partnerne individuelt eller i fællesskab initierer af arrangementer med fokus på renovering – kig her i kalenderen.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til sekretariatet.

 Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk