Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer


Hurtige genveje

Bygherreforeningens digitaliseringsprojekter

Bygherreforeningens digitaliseringsprojekter

Bygherreforeningen følger og søger at præge udviklingen af digitalisering og IKT i byggeriet, så medlemsvirksomhederne bliver klædt på til at håndtere både potentialer og udfordringer. Via Digitaliseringsudvalget går vi i dialog med myndigheder og institutioner som bips og Cuneco. Derudover udvikler og deltager Bygherreforeningen i projekter og udviklingsinitiativer på tværs af byggebranchen.

Igangværende projekter

Bygherreforeningen har i 2014-15 fået støtte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) til at gennemføre 3 digitaliseringsprojekter, der primært retter sig mod implementering af IKT i den almene sektor:

'Praksisnetværk for implementering af IKT-Bekendtgørelsen i Det almene Byggeri' bygger videre på Bygherreforeningens tidligere projekter og landsbyggefondens initiativ kom-godt-i-gang. I forbindelse med projektet etableres et praksisorienteret netværk for primært de almene byg- og driftsherrer, sammen med en faglig følgegruppe.

Projektet 'Detailspecifikation for IKT-Bekendtgørelsens krav om FM-data' er ligeledes et strategisk netværksprojekt, der har fokus på IKT bekendtgørelsens §10 om 'Digital leverance ved byggeriets afslutning' og videreudvikling af Bygherreforeningens FM-database til IKT kravsstillelse.

Målet for begge projekter er at udvikle modeller for implementering af IKT herunder en IKT-standard, der med få tilpasninger kan benyttes af alle almene boligorganisationer.

Projektet 'Værdiskabelse gennem BIM-understøttet standard for tilstandsvurderinger' retter sig mod at forbedre kvalitet og reducere omkostninger i driften af det Almene Byggeri. Formålet er at udvikle en driftsfaglig, objektorienteret standard for tilstandsvurderinger til at understøtte driftsplanlægning og –udførelse. Projektet skal medvirke til:

  • opretholdelse af retvisende vedligeholdelsesbudgetter hos bygningsejerne.
  • at sikre valide og brugbare data der kan vedligeholdes
  • sikre at benchmarking på vedligeholdelsområdet bliver muligt
  • sikre at egne og afleverede, digitale tilstandsdata tilpasses en objektbaseret modelstrategi som muliggør, at de kan benyttes i BIM-baserede FM-systemer og tilsvarende administrative systemer.
  • at skabe bedre overblik og mulighed for driftsplanlægning, budgetlægning, forpligtelser og evt. efterslæb på bygningsområdet.
  • at fastholde værdien af de byggede aktiver
  • at forbedre prioriteringen og dialogen med evt. politiske beslutningstagere

Derudover deltager Bygherreforeningen i projektet 'Byggeriets Begreber'. Projektet skal skabe en fælles sproglig platform for byggeriets parter, så beskrivelser og samarbejde omkring særligt IKT bliver entydigt for både bygherrer, rådgivere og udførende.

'Fra papir til BIM' og 'BIM-modelstrategi for FM'
Bygherreforeningen har gennemført to digitaliseringsprojekter med afsæt i foreningens strategipapir fra maj 2010 'Byg- og driftsherrers digitaliseringsbehov – et værdibaseret digitaliseringsperspektiv', som senere blev suppleret med et projektkatalog omfattende i alt 11 forslag til strategiske projekter.

Læs mere om de afsluttede projekter 'Fra papir til BIM' og 'BIM-modelstrategi for FM' og få bl.a. adgang til databasen, der giver detaljererede anvisninger på, hvordan en byg- og driftsherre kan stille krav ifm. digital aflevering.

 Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk