Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer


Hurtige genveje


Nyheder

Digitale værktøjer reducerer byggesagstiden med 40 procent

Byggeriets Evaluerings Center går med et nyt projekt aktivt ind i kampen for at forbedre samarbejde og arbejdsprocesser. Projektet kombinerer digitale værktøjer, der løbende måler på samarbejdet i byggeprocessen og peger på konkrete områder, der kan forbedres. Byggeriets Evaluerings Center arbejder med LivingLean på det nye projekt, der har vist konkrete resultater ved større medarbejdertrivsel, mindre spild og en reduktion af byggetiden på op til 40 procent.

boost 356pxEn mere produktiv byggeproces er tiltrængt i byggeriet. En analyse lavet i regi af branchesamarbejdet Renovering på dagsordenen pegede for nyligt på fem primære drivere, der kunne øge produktiviteten. Heriblandt var samarbejde helt i top. Derfor går Byggeriets Evaluerings Center med LivingLean fra måling til handling i kampen for at forbedre samarbejdet på byggeprojekterne. Det betyder, at værktøjerne BYGGE DIALOG og LACURO forenes i et nyt projekt kaldet BOOST.

Med projektet bliver det muligt at temperaturmåle på mulige forbedringer af både samarbejds- og arbejdsprocesser gennem hele byggeprojektet. Målingerne giver input til byggemøderne, så små problemer kan fanges i opløbet, siger adm. direktør i Byggeriets Evaluerings Center, Peter Hesdorf:

”Det er ofte de små problemer, der klumper sig sammen og bliver til store udfordringer. Det fører til stridigheder og længere byggesager. Med BOOST-projektet tilbyder vi en mulighed for, at problemerne identificeres tidligt og dermed ikke når at vokse”.

Digital måling
Projektet er delt i to værktøjer, der på den ene side måler på det generelle billede af samarbejdsrelationerne, og på den anden side måler arbejdsprocesserne i henholdsvis bygherre-, rådgiver- og entreprenørvirksomhederne. Selvom det er bygherren, der skal initiere deltagelsen i BOOST-projektet, er det derfor alle parter i byggeprojektet, der skal anvende det.

”BYGGE DIALOG og LACURO er to digitale værktøjer med hvert sit fokus på byggeriet. I BOOST projektet kombinerer vi de to værktøjer, og derved kommer vi omkring alle aspekter fra oprydning på byggepladsen til aktiviteten på et byggemøde. Det giver en større helhed og et bedre overblik over potentielle forbedringer. BOOST er således udviklet for at understøtte byggeprocessen og gøre den mere smidig”, siger Peter Hesdorf

Projektets målinger foretages digitalt og flere gange i løbet af byggeprocessen.

Fokus på interne og eksterne processer
For hver måling genererer værktøjerne en statusrapport. Rapporten kan bygherren bruge til at finde fælles fodslag om, hvilke processer der skal forbedres på tværs af både projekt og virksomheder – internt og eksternt. BOOST-projektets styrke er således dets todeling, der sørger for en analyse af alle processer omkring byggeprojektet og dermed muliggør igangsættelsen af nye initiativer, der kan forbedre byggeprocessen som helhed.

”De to værktøjer, der forenes i BOOST, er velafprøvede. Vi har flere års erfaring og dokumentation på, at vi kan skabe højere medarbejdertrivsel, mindre spild og reducere byggetiden med 25-40 procent. Kort sagt giver det bedre byggeprocesser og mere produktivitet”, siger Peter Hesdorf.

Øget produktivitet
Bygherreforeningens direktør, Henrik L. Bang, det nye værktøj interessant i forhold til at øge produktiviteten i byggeprojekterne:

”BOOST-projektet ser på samarbejdet fra flere vinkler og går tæt på processerne med såvel dokumentation som handlingselementer. Det kan være en stor fordel for bygherren at bringe værktøjerne i anvendelse, fordi det kan åbne samarbejdets sorte boks og samtidigt tilføje en ny dimension for mulige forbedringer. Dermed kan projektet være med til at forebygge konflikter øge produktiviteten”.

Hvis du har interesse i BOOST-projektet, kan du læse nærmere her.

Bygherreforeningen samarbejder med Byggeriets Evaluerings Center
Bygherreforeningen er med i bestyrelsen for Byggeriets Evaluerings Center for at være med til at nyttiggøre de erfaringer, som gennem de seneste 10 år er oparbejdet ved måling af byggeriets pro-cesser. Målet er at gøre Byggeriets Evaluerings Center til en aktør, der gennem nøgletal og relaterede nye produkter kan bidrage til branchens udvikling på kommerciel basis. Bekendtgørelserne om brug af nøgletal blev ophævet den 1. november 2015.

Se Byggeriets Evaluerings Centers bestyrelse her.


ForrigeNæste

Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk