Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer


Hurtige genveje


Nyheder

Bygherreprisen 2016: Byggeri som gør en forskel

Bygninger, byer og anlæg spiller en vigtig rolle i danskernes hverdag. Med Bygherreprisen 2016 ønsker BoligfondenKuben at præmiere et byggeri, som gør en forskel, og hvor bygherren har hævet barren, skabt uventet merværdi og løftet et samfundsansvar.

Byggeriet i Danmark skaber de fysiske rammer, som alle danskere bruger hver eneste dag. Når først der er bygget eller anlagt, er de fysiske rammer fastlagt i mange år. Både godt og dårligt byggeri påvirker danskerne i lige så lang tid, som byggeriet bliver stående. Derfor er det helt afgørende, hvordan der bliver bygget.

Langebro kontra 356px
Foto: kontraframe.dk

Bygherren spiller en central rolle som den, der sætter rammerne for det færdige byggeri og vejen dertil. En fremsynet bygherre, som er opmærksom på kvalitet, arkitektur eller samfundsansvar er udslagsgivende for at skabe byggeri og anlæg med en positiv effekt på brugere og omgivelser. Bygherreprisen tildeles i 2016 derfor en bygherre, som har skabt byggeri, der gør en forskel.

 

"Byggeriets samfundsansvar handler om den påvirkning, byggeprojekterne har på de mennesker, der skal opføre dem, de mennesker som skal bruge dem, og den miljøpåvirkning projekterne har. Samtidig handler det om at have et økonomisk ansvarligt sigte for både opførelse og drift. Alt det kræver kloge beslutninger i bygherreorganisationen, og det er de beslutninger, som vi vil præmiere med Bygherreprisen 2016, så der bliver sat fokus på det byggeri, som gør en positiv forskel" siger Henrik Mielke, som sidder i bestyrelsen for BoligfondenKuben og CEO i entreprenørvirksomheden Enemærke og Petersen a/s.

De seneste år er byggebranchen begyndt at italesætte deres samfundsansvar i højere grad end tidligere. Initiativet Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) er et eksempel på den øgede interesse for at tænke byggeri i et større perspektiv. Men også øget brug af bæredygtighedscertificeringer, branchens involvering i udvikling af energirenoveringsstrategien eller de mange konkrete visionære projekter i hele Danmark vidner om, at byggeriet er i fuld gang med at udvikle sig i en samfundsansvarlig retning.

"Det er tydeligt, at byggebranchen er i gang med at udvikle sig mere bæredygtigt og samfundsansvarligt. Det er en udvikling, som skal understøttes, og som tager tid. Derfor er det vigtigt med fyrtårnsprojekter, som kan inspirere resten af branchen – og ikke mindst er det vigtigt med fokus på de bygherrer, som har et højt ambitionsniveau og realiserer det i fremadsynede projekter. Det er det, Bygherreprisen 2016 handler om", siger Henrik Mielke.

Indstil et byggeri eller en bygherre

Indstillinger til Bygherreprisen 2016 skal ske via mail til info@bygherreforeningen.dk med en kort motivation for indstillingen. Man kan indstille et konkret projekt, som har bidraget positivt til samfundet på flere fronter. Eller en bygherre, der gennem hele sit virke skaber værdi og positiv forandring for samfundet.

Fristen for indstillinger er 29. januar 2016. Prisen overrækkes ved et arrangement d. 14. april 2016 i Bygningskulturens Hus, Borgergade 111, 1300 København K.

Læs mere om Bygherreprisen 2016


Forrige

Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk