Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer


Hurtige genveje


Nyheder

VE-løsninger til eksisterende ejendomme

Bygherreforeningen, Teknologisk Institut og InnoBYG har igangsat en undersøgelse af det aktuelle marked for bygningsrelaterede VE-løsninger – med særlig fokus på etageejendomme (boliger, erhverv mv.).

VE-loesninger 20130515 356Opfyldelsen af den politiske målsætning for reduktion af CO2 samt omlægningen til fremtidens energiproduktion og –forsyning nødvendiggør fokus på vedvarende energikilder. Det store spørgsmål er, om der skal satses ensidigt på centraliseret VE-produktion, eller om en fremtidig energiinfrastruktur også skal bygge på et fletværk af decentrale VE-produktionsenheder.

Eftersom at fremtidens energiproduktion og –forsyning formentligt bliver en kombination af flere kilder og systemener, ønsker Bygherreforeningen, Teknologisk Institut og InnoBYG i et samarbejde at undersøge markedet for vedvarende energiløsninger til eksisterende bygninger, hvor vi i første omgang har valgt at fokusere på etagebyggeri (boliger, erhverv mv.). Vi ønsker at undersøge barrierer og potentialer for disse løsninger, og hvordan myndigheder og byggeriet parter aktuelt håndterer dette markedet.

Spørgeundersøgelse og rundbordssamtaler

I maj-juni måned gennemførte vi en spørgeundersøgelse, som i august måned følges op af en række rundbordssamtaler efter følgende plan:

15. august 2013 kl. 10.00 - Kommuner (plan- og byggemyndighed) // Hos Bygherreforeningen

15. august 2013 kl. 14.00 - Bygningsejere (alle ejertyper) // Hos Bygherreforeningen

19. august 2013 kl. 10.00 - Arkitekter // Hos Bygherreforeningen

27. august 2013 kl. 10.00 - Udførende (leverendører) // Hos Teknologisk Institut, Århus

27. august 2013 kl. 14.00 - Producenter (leverandører) // Hos Teknologisk Institut, Århus

29. august 2013 kl. 10.00 - Ingeniører/bygherrerådgivere // Hos Teknologisk Institut, Århus

En række interesserede har allerede meldt sig til at deltage, men hvis du har interesse i at deltage i én af samtalerne, så send en mail herom til Graves Simonsen

-------

Projektet er støttet økonomisk af Grundejerenes Investeringsfond.

 

 

 


Forrige

Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk