Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer


Hurtige genveje


Nyheder

16/11/2017
Foto: kontraframe.dk
Ny teknologi og digitalisering har et stort potentiale i den almene sektor. Seks frontløbere blandt landets mange boligorganisationer viser med en række projekter store besparelsesmuligheder på helt op til 60 mio. kr. Gennem simple greb har de ændret processer og arbejdsgange, der kan være med til at holde både omkostninger og husleje nede. I et nyt inspirationskatalog deler de seks frontløbere deres metoder. Som resultat præsenteres 10 råd til øget effektivisering ved at indfri de digitale
10/11/2017
De store kommuner i Danmark anslår, at de skal bruge et trecifret millionbeløb på at foretage den nødvendige terrorsikring i de kommende år. Men selvom vi som land står overfor nogle meget store og omfattende investeringer, så findes der ingen bredt tilgængelig anvisning på, hvordan terrorsikring kan eller skal udformes. Det er uhensigtsmæssigt og kan medføre utryghed, mener
03/11/2017
Foto: kontraframe.dk
Ny undersøgelse nuancerer billedet af omkostningerne ved udbud af rådgivningsydelser i byggeriet. Transaktionsomkostningerne i forbindelse med udbud og tilbud ligger i gennemsnit på 5,0 % for bygherrer og 7,4 % for rådgivere i forhold til den samlede rådgivningsopgave. Og selvom det er et lavere tal, end hvad der tidligere er målt for videnrådgivere generelt, så har det en negativ effekt på markedet. Særligt skiller projektkonkurrencer og totalentrepriser sig ud som de mest omkostningstunge
27/10/2017
I næste uge skydes Building Green messen i gang for syvende år i træk. Mere end 150 udstillere og talere mødes for at diskutere bæredygtighed i byggeriet. Og i år har messen på Bygherreforeningens anbefaling valgt temaet ”Den bæredygtige markedsplads”. Bygherreforeningen har været med helt fra messens start og guider dig her til, hvad du som bygherre bør holde øje med i
13/10/2017
Foto: kontraframe.dk
Ved at tænke driften af den færdige bygning ind i de indledende beslutningsprocesser, kan de bedste og mest bæredygtige forslag komme i spil. Der imidlertid tradition for, at bygningsdrift rangerer lavt i bygge- og ejendomshierarkiet, og det modvirker en bæredygtig udvikling i bygge- og ejendomssektoren. Bygherreforeningen sætter derfor fokus på drift til årets Building Green-messe med særligt øje for fire forudsætninger, der kan være med til at sikre et bæredygtigt


Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk