Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer


Hurtige genveje


Nyheder

15/09/2017
Foto: kontraframe.dk
Kompetencetjekket er en gratis ydelse, som Bygherreforeningen nu tilbyder alle sine medlemmer. Formålet er give medlemmerne et bedre overblik over deres kompetenceprofil. Flere medlemmer har allerede testet værktøjet, der anviser til en dialog om, hvordan man kan organisere og udvikle sig som professionel
08/09/2017
Digitalisering er ved at blive byggeriets akilleshæl. Trods masser af undersøgelser, som peger på store besparelsesmuligheder, så har byggeriet haft svært ved at tage de digitale værktøjer til sig og bruge dem i de ofte komplicerede samarbejdsrelationer. I dag lancerer Bygherreforeningen en publikation med gode råd til, hvordan bygherrer kan arbejde med en øget digitalisering i byggeprojekterne, hvor alene brugen af BIM kan give milliardbesparelser i branchen.
01/09/2017
Byggeriets Evaluerings Center går med et nyt projekt aktivt ind i kampen for at forbedre samarbejde og arbejdsprocesser. Projektet kombinerer digitale værktøjer, der løbende måler på samarbejdet i byggeprocessen og peger på konkrete områder, der kan forbedres. Byggeriets Evaluerings Center arbejder med LivingLean på det nye projekt, der har vist konkrete resultater ved større medarbejdertrivsel, mindre spild og en reduktion af byggetiden på op til 40
25/08/2017
Mange bygherrer oplever, at de tekniske installationer ikke virker, når byggeriet tages i brug. Det koster både tid og penge. Bygningsstyrelsen har gennem længere tid arbejdet med at performanceteste deres nye bygninger. Testene har haft en positiv effekt. Derfor har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen valgt at indarbejde et krav om funktionsafprøvning af tekniske anlæg i bygningsreglementet for at højne kvaliteten i
18/08/2017
Ny teknologi og digitalisering har et stort effektiviseringspotentiale blandt landets 700 boligorganisationer, der huser næsten en femtedel af landets befolkning. AlmenNet og Bygherreforeningen sætter nu fokus på de digitale frontløbere i branchen og efterlyser gode cases. Målet er at udbrede kendskabet til de gode værdifulde løsninger, som kan inspirere til nye tiltag. Det kunne eksempelvis være det opmålingsværktøj i 3D, som KAB har testet med resultater, der halverer beboernes udgifter til istandsættelse af


Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk