Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer

Hvidbog

I et forsøg på at skabe et overblik over effekterne ved renoveringsarbejde har Bygherreforeningen og Grundejernes Investeringsfond foranlediget udarbejdelse af en hvidbog, der beskriver 'state of art' på renoveringsområdet. Hvidbogen er sammenfattet af analyse- og kommunikationsbureauet Advice as - i første udgaven i samarbejde med eksperter fra Dansk Byggeri og SBi – Aalborg Universitet.

Baggrund

Frem til finanskrisen i slutningen af 2008 har fokus inden for byggeriet igennem mange år stort set kun handlet om nybyggeri og nyopførelser af bygninger. Det gælder både hvad angår politiske prioriteringer indenfor bygge- og anlægsområdet, men også branchens egne prioriteringer, blandt bygherrer, bygningsejere, rådgivere, udførende og byggevareleverandører.

Med finanskrisen og de stigende krav til reduktion af energiforbruget er renovering af bygninger til gengæld kommet til at fylde stadig mere, og i dag er hovedparten af alt arbejde indenfor byggeriet renoveringsarbejde.

Hvert år renoveres private og offentlige bygninger for ca. 100 mia. kr., hvilket er mere end dobbelt så meget som der aktuelt anvendes på nybyggeri. Alligevel er bygninger mange steder under kraftig nedslidning eller funktionelt utidssvarende, og bygningsejere og beslutningstagere mangler et klart overblik over muligheder, effekter og konsekvenser af renovering.

Renoveringsområdet er udfordret af lav produktivitetsudvikling og innovationskraft, og i byggebranchen er der bred enighed om, at der mangler overblik over effekterne ved renoveringsarbejde.

Ny opdateret udgave

Siden udgivelse af førsteudgaven i august 2011 er der gennemført en række initiativer og sket en forandring på visse områder, der bl.a. giver sig udtryk i det statistiske materiale, som hvidbogen også indrammer. På den baggrund er hvidbogen nu blevet revideret og opdateret med ny viden og friske tal. Andenudgaven kan rekvireres gratis eller downloades som pdf.

Download hvidbog (som pdf) eller bestil hvidbog (i trykt udgave).

Senest revideret 01-12-2013