Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer

Netværk for projektledere

Projektledelse er en helt central del af bygherreorganisationernes opgaver, og derfor har Bygherreforeningen udviklet et projekt- og procesledelsesnetværk med et integreret uddannelsesforløb.

Netværket er Bygherreforeningens projektlederuddannelse i en ny udgave, hvor du får mulighed for at skabe tætte relationer til kolleger i andre organisationer samtidig med, at du uddanner dig.

Vi har lavet en aftale med University College Copenhagen og Dansk Projektledelse, så du efter et netværksforløb kan vælge at gå til eksamen i uddannelsen Diplom i ledelse og få ECTS-point, eller du kan gå efter en IPMA-certificering.

Netværket starter op den 1. marts 2016, hvor vi tager hul på et spændende forløb om styring og ledelse af projekter.

Hvem
Projektledere i Bygherreorganisationer og andre, der arbejder med projekt- og procesledelse i byggeprojekter.

Hvad & hvordan
Du kommer igennem basale projektlederdiscipliner som risikoanalyse, målstyring, interessentanalyser og vi ser på organisering, ledelse og facilitering i projektteamet. Du kan melde dig til et eller to læringsforløb i 2016:

Forår 2016:

Projektledelse i byggeprojekter
Vi tager afsæt i de særlige projektlederfærdigheder, som dikteres af byggeriets og bygherrens vilkår, og du får overblik over projektledelsesmodeller og din egen rolle i byggeriets værdikæde.

Vi arbejder med projektfagets konkrete styringsværktøjer ud fra en forståelse af, at du som projektleder styrker evnen til løbende at identificere og vurdere projektets udfordringer og identificere og anvende de relevante redskaber, samt:

Muligheder og krav som følge af udviklingen i og omkring byggebranchen
Byggebranchens dynamik og bygherres spillerum
Samarbejde i hele byggeprocessen værdikæde
Traditioner, rammebetingelser og kontraktuelle vilkår i byggeriet

Forårets datoer

Tirsdag den 1. marts 2016

Onsdag den 6. april 2016

Onsdag den 11. maj 2016

Torsdag den 9. juni 2016

Efterår 2016:

Strategisk ledelse, forretninger og processer

I dette netværksforløb sætter vi fokus på den strategiske del af bygherrerollen og strategier som ledelsesværktøj til at præge beslutninger og skabe retning i dine projekter. Vi ser på, hvordan man etablerer gode strategier, hvad det kræver at realisere målsætningerne samt hvilke kompetencer, det kræver.

Vi tager fat i centrale områder af bygherrefeltet og afdækker udfordringer og mulige strategiprocesser.

  • De strategiske valg og tilvejebringelse af beslutningsgrundlag
  • Strategier for samarbejde i byggeriets værdikæde
  • Byggeprojekter som forandringsprocesser hos slutbrugere og interessenter
  • Proceslederens betydning for værdiskabelse i projektet

Efterårets datoer:

Onsdag den 7. september 2016

Mandag den 10. oktober 2016

Tirsdag den 1. november 2016

Onsdag den 7. december 2016

Du får introduktion til ESTS og IPMA læringsforløb på første netværksmøde.

Hvor & Hvornår
Alle møder finder sted i Bygningskulturens Hus, Borgergade 111, 1300 København K, alle dage fra kl. 10-18, første dag med middag kl 18.

I skal derudover sætte tid af til at mødes/skype mellem modulerne om jeres læringsmål.

Pris
For medlemmer af Bygherreforeningen: kr. 10.500,- for forårsnetværket og kr. 15.500 for begge forløb
For ikke-medlemmer er prisen for forårsnetværket 14.500,- og for begge forløb 19.500,-.
Alle priser er uden moms men inklusiv alle materialer og forplejning samt fælles middag 1. marts.

Eksamens tilvalg:
Eksamen m. ECTS-point kr. 2.500,-. Se her for information om hvordan du bruger netværksforløbet som led i en diplomuddannelse . IPMA-certificering kan vi tilbyde som et parallelt forløb med 15 timers undervisning som kvalificerer dig til en niveau C-certificering. Se her for information om hvordan du bruger netværksforløbet som led i en IPMA-certificering, priser mv.

Undervisere:

PETER ROD: EKSTERN LEKTOR HOS UCC
Peter er med sit stærke fundament inden for ledelse og de nyeste teorier og trends inden for projektledelse ansvarlig for teoriapparatet på uddannelsen. Ud over under­visning arbejder han med organisationsudviklingsprojekter.

HANNE ULLUM: UDVIKLINGSCHEF I BYGHERREFORENINGEN
Hanne er uddannet arkitekt og er også arkitekten bag uddannelsen. Hun har i en år­række arbejdet som bygherre og er ansvarlig for at omsætte teori til byg-herrepraksis og de bygherrefaglige perspektiver i uddannelsen.

Tilmeld dig netværket
Du kan tilmelde dig hele netværket for 2016 her. Ved tilmelding af flere deltagere udfyldes en registrering for hver person. Tilmeld dig efterårets netværk her


Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk