Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer

Temamøder

Cirka en gang om måneden holder Bygherreforeningen gratis temamøder eller morgenmøder for at holde medlemmerne ajour med den seneste udvikling i byggesektoren og skabe dialog med et bredt netværk af samabejdspartnere i hele byggeriet.

Møderne holdes som regel i den smukke aula i Bygningskulturens Hus med 2-4 indlæg med networking over kaffe og en croissant eller et glas vin og snacks.

Temamøder/morgenmøder i 2016

14. januar 2016 Effektive indkøb: Brug udbud med mængder
11. februar 2016 Hvilke kompetencer har den professionelle bygherreorganisation brug for?
2. marts 2016 Medlemsmøde: Gode råd om udbudsloven og drejebog for forhandling
22. juni 2016 Avanceret teknologi og højteknologiske produkter i byggeriet - København & Aarhus
8. september 2016 Er indeklima en del af din dagsorden?
6. oktober 2016

Hvordan kan markedsdata forbedre dit udbud og din forretning?

26. oktober 2016 Ny certificeringsordning på teknisk byggesagsbehandling
1. november 2016 Morgenmøde: Brug færre timer og få bedre udbud med digitale værktøjer
2. november 2016 Bygningsklasse 2020: Er VE som en del af energi-rammen bæredygtigt? (holdes i Forum ifm Building Green)
24. november 2016

Tilgængelighed i verdensklasse - evaluering af Handicaporganisationernes Hus

Generelt er alle velkomne til temamøderne, men visse møder er dog forbeholdt Bygherreforeningens medlemmerne, fx hvis der skal drøftes aktuelle emner internt, inden de lanceres i et større forum. Medlemmerne har altid førsteprioritet til arrangementerne, så skulle det ske at et temamøde bliver fuldt booket, kan det ske, at vi bliver nødt til at afvise ikke-medlemmer.


Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk