Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer

 
Lancering: Anbefalinger til at reducere spild og skabe værdi i udbudsprocesserne

De senere år har der været fokus på transaktionsomkostninger i forbindelse med udbud af rådgivningsydelser i bygge- og anlægsprojekter. Transaktionsomkostningerne er udråbt til syndebuk, men det er ikke så simpelt. Man kan ikke bare fjerne alle transaktionsomkostninger. Bygherren er nødt til at bruge ressourcer på at beskrive opgaven, mens tilbudsgiverne er nødt til at lægge kræfter i at vise, hvorfor de skal vinde udbuddet. Samtidig er der mange fordomme om de høje transaktionsomkostninger: ”Bygherren opstiller for mange unødige krav og beder om for meget materiale i tilbuddene”. Og på den anden side: ”Rådgiverne overpræsterer og leverer mere, end de er blevet bedt om”.

På dette temamøde lancerer vi rapporten ”Spild og værdi i udbudsprocesserne – anbefalinger til at mindske spild og skabe mere værdi i udbud af rådgivningsydelser”.

Rapporten giver en nuancering af debatten, ligesom den undersøger, hvilke aktiviteter i udbuds- og tilbudsarbejdet, der er værdiskabende, og hvilke der kan regnes som spild. Med rapporten kommer der således en række konkrete anbefalinger til, hvordan de spildskabende transaktionsomkostninger kan reduceres samt, hvordan der kan skabes mere værdi i udbudsprocesserne.

Rapporten er resultatet af et forløb igennem det seneste år, hvor en udvalgt skare af branchens praktikere har diskuteret en række hypoteser om transaktionsomkostninger i forbindelse med udbud af rådgivningsopgaver. I denne proces har medlemmer af Bygherreforeningen, Dansk Byggeri, DANSKE ARK og FRI - Foreningen af Rådgivende Ingeniører genereret viden, der efterfølgende er bearbejdet og kondenseret til både rapport og anbefalinger.

I processen har også Arkitektforeningen og Dansk Byggeri bidraget til at kvalificere arbejdet.

Program
15.00-15.10: Velkommen
Direktør i Bygherreforeningen, Henrik L. Bang, byder velkommen og sætter rammen for dagen

15.10-15.30: Præsentation af rapport
Projektchef, Rolf Simonsen, og chefkonsulent, Lars Bertelsen, fra Bygherreforeningen præsenterer rapporten og gennemgår de væsentligste pointer og nedslagspunkter

15.30-16.30: Rapport, debatseminarer og væsentligste læringspunkter
Fire af branchens praktikere præsenterer deres udgangspunkt for at reducere transaktionsomkostningerne og diskuterer rapportens væsentligste læringspunkter i forhold til deres praksis

  • Torben Juul, kreativ direktør, Zeso Architects
  • Michael Jacobsen, chefkonsulent, Slots- og Kulturstyrelsen
  • Charlotte Nørbak, byggechef, domea.dk
  • Anne Rosentoft, tilbudsleder og procesfacilitator, Wissenberg

16.30-17.00: Anbefalinger – refleksioner til brug i praksis
Rapportens anbefalinger til at skabe mere værdi i udbudsprocesserne diskuteres i forhold til at skabe bedste praksis med input fra publikum

17.00: Afrunding og tak for i dag
Vi runder dagen af med et glas vin og uformel snak om rapporten


Tilmeld dig
Se hele arrangementslisten

Tilmeldingsfrist: 19/06/2018

Dato: 20/06/2018
Tid: 15:00-18:00

Sted: Bygherreforeningen

Adresse: Borgergade 111
Postnr: 1300
By: København
Se på google maps

Pris (ex moms):
Medlemspris: 0 kr.
Ikke-medlemmer: 0 kr.


Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk