Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer

 
Medlemsmøde: Bygherrens rolle og ansvar i forhold til terrorsikring og sikkerhed

I takt med, at en række terrorhændelser har ramt flere lande i Europa, har et stigende antal bygningsejere skullet forholde sig aktivt til risikoen for konkrete anslag mod bygninger eller bebyggede områder. Hændelser i storbyer som fx Nice, Berlin, Stockholm og London har ført til forskellige nye og meget synlige foranstaltninger i byrummet, hvor eksempelvis betonelementer skal hindre køretøjer i at ramme handelsstrøg og væsentlige bygninger.

I kølvandet på de nye investeringer følger også en underliggende diskussion om, hvorvidt det overhovedet nytter noget. Vil vi som samfund ikke altid være på bagkant ift. terroristernes opfindsomhed? Dermed bliver de ofte meget synlige foranstaltninger som fx betonklodser, afskærmninger og bevæbnede sikkerhedsfolk blot til synlige påmindelser om en potentiel terrorrisiko og bidrager mest af alt til at øge utrygheden i befolkningen. Desuden opstår udfordringer i forhold til scope opgaverne. Hvilken type af hændelser vi vil gardere os mod og hvem som skal påtage sig ansvaret. Skal der skelnes mellem terrorisme og bandeskyderier og hvad med trusler fra fx cyberkriminalitet eller en hævngerrig medarbejder. Hvilke bygninger, veje eller pladser skal beskyttes i hvilke situationer og mod hvilke trusler?
 
Trods mange uafklarede spørgsmål, oplever en del bygherrer, at de i stigende grad må forholde sig proaktivt til sikkerhedsspørgsmål og være i stand til at rådgive baglandet om, hvordan man fra et bygningsmæssigt synspunkt bør forholde sig til sikkerhed, beskyttelse og endda også forebyggelse.
 
For at klæde medlemmerne bedre på til at også at skulle forholde sig til sikkerhed inviterer Bygherreforeningen til et lukket medlemsmøde om sikkerhed og terrorsikring. Her vil bl.a. Politiets Efterretningstjeneste fortælle om, hvordan de arbejder med terrorsikring ud fra trusselsvurderinger ligesom de giver et overblik over roller, ansvar og løsninger i forhold til oprettelse af sikkerhed og beskyttelse af fx forskellige typer borgere. Desuden får vi inspiration fra andre lande og bud på konkrete værdiskabende løsninger.
 
Program
 
15.00 Introduktion til dagen
Henrik Bang, direktør, Bygherreforeningen
 
15.15 Trusler, roller og ansvar i forhold til sikkerhed
Martin Dinesen, vicepolitiinspektør, Politiets Efterretningstjeneste
 
15.45 Internationale tendenser i forhold til sikkerhed og beskyttelse
Michael Havbro Faber, professor og specialist inden for bl.a. sikkerhed og risikoanalyser, Aalborg Universitet
 
16.05 Balance mellem sikkerhed og tryghed i det byggede rum
Hans Scheving, stiftende partner, Bertelsen & Scheving
 
16.25 Diskussion i grupper og opsamling

17.00 Snak og snacks
Mulighed for netværk og forfriskninger

18.00 Tak for i dag


Oplægsholdere
Martin Dinesen, vicepolitiinspektør, Rådgivningscenteret, PET
PET rådgiver en række bygherrer og offentlige organisationer i forhold til sikkerhed. Martin Dinesen vil fortælle om PETs arbejde og ansvar i forhold til konkrete trusselsvurderinger samt give nogle generelle anbefalinger omkring sikring af det offentlige rum, og hvordan ser PET trusselsbilledet lige nu.
 
Hans Scheving, stiftende partner, Bertelsen & Scheving
Hans Scheving er en af de førende rådgivere inden for arkitektur og sikkerhed i Danmark. Bertelsen & Scheving er rådgiver for en del af det officielle Danmark og har stået for sikkerhed på en lang række byggerier og anlæg i Danmark og udlandet. Tegnestuen har opbygget et særligt sikkerhedsteam og har et tæt samarbejde med både forsvaret, PET og mange andre aktører og producenter i sikkerhedsbranchen.
 
Michael Havbro Faber, professor, Aalborg Universitet
Michael Havbro Faber er tilknyttet Institut for Bygge og anlæg på Aalborg Universitet leder af en særlig forskningsgruppe med fokus på sikkerhed og risikoanalyser.  Michael har bl.a. studeret følgerne af forskellige terrorhændelser rundt om Europa i forhold til at øge både sikkerhed og tryghed for borgerne.


Tilmeldingsfristen er overskredet.
Se hele arrangementslisten

Tilmeldingsfrist: 16/04/2018

Dato: 17/04/2018
Tid: 15:00-18:00

Sted: Bygherreforeningen

Adresse: Borgergade 111
Postnr: 1300
By: København
Se på google maps

Pris (ex moms):
Medlemspris: 0 kr.
Ikke-medlemmer: 0 kr.


Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk