Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer

 
Seminar: Få bedre projekter med dialog i udbudsprocessen

Bliv klogere på reglerne omkring dialog i udbudsprocessen og hør en række af landets førende bygherrer og bygherrerådgivere fortælle om deres erfaringer med dialog i udbudsprocessen.

Siden 2016 har bygherrerne haft en række nye muligheder for at anvende dialog i udbudsprocessen, men det er stadig relativt få bygherrer, der har gjort sig praktiske erfaringer med de forskellige udbudsformer, der åbner for nye samarbejdsmodeller. På seminaret diskuteres juraen bag de forskellige modeller, og hvordan de opleves af hhv. bygherrer, rådgivere og entreprenører.

Eksempelvis kan bygherre med en god indledende markedsdialog dele sine tanker og visioner med markedet tidligt i processen. På den måde kan man få et godt overblik over markedet og dermed tilrettelægge sit udbud mere præcist.

Derudover kan man gennem udbud med forhandling benytte sig af dialog i selve udbudsprocessen. Bygherrerne har således helt nye rammer for at formulere udbud med større fokus på en løbende forventningsafstemning af både opgave og proces.

De nye dialogbaserede muligheder i udbudsloven understøtter, at bygherre, rådgiver og entreprenør kan diskutere sig frem til en fælles forståelse for projektet i de indledende faser. Alt sammen for, at man kan tage fat om udfordringerne, afdække risici og sikre et godt samarbejde, før projektet startes op. Men hvilke overvejelser skal du som bygherre inddrage i din udbudsstrategi for at øge konkurrencen og samtidig lægge rammerne for et frugtbart og værdiskabende samarbejde? Og hvordan laver du et udbud, der sætter rammerne for de ønsker, man har til samarbejdet i det konkrete projekt?

Indhold
På dette seminar tager vi udgangspunkt i de første erfaringer med de dialogbaserede udbudsformer. Du får inspiration til arbejdet med udbudsstrategi og forskellige udbudsmodeller, som gennem dialog øger værdiskabelsen i hele byggeprojektet. Målet er, at du kan identificere relevante problemstillinger og potentielle løsningsmuligheder, når du udarbejder en udbudsstrategi for dit projekt.

Seminaret henvender sig til bygherrer eller bygherrerådgivere, som arbejder med udbud i hverdagen, da seminaret har en praktisk tilgang til udbudsproceduren. Et indgående kendskab til udbud med dialog er ikke en forudsætning.

Program
09.30: Velkomst og morgenmad

10.00 Velkommen og bordene rundt
Rolf Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen og sekretariatsleder, Værdibyg

10.20 Mulighederne for dialogbaserede udbud 
Hver udbudsprocedure har sine fordele og ulemper, og nogle udbudsprocedurer kan kun anvendes, hvis særlige betingelser er opfyldt.

  • Markedsundersøgelser
  • Udbud med forhandling
  • Konkurrencepræget dialog
  • Innovationspartnerskab

Bo Schmidt Pedersen, partner og advokat, Kammeradvokaten

11.15 Gode råd til dialog i udbudsprocessen
Få en introduktion til de nyeste vejledninger fra Værdibyg om hhv. ”Dialog i udbudsprocessen” og ”Udbud med forhandling” og de gode råd og ”do’s and dont’s”, som de indeholder.
Rolf Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen og sekretariatsleder, Værdibyg

12.00 Hvad vil du som bygherre opnå med dialog i udbuddet? Refleksioner og opsamling
Rolf Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen og sekretariatsleder, Værdibyg

12.15 Frokost 

Tre input til eftermiddagens drøftelser:

13.15 Tidlig dialog giver godt samarbejde, god økonomi og høj kvalitet
Hør hvordan Bygningsstyrelsen arbejder med at sætte samarbejdet i system, med det mål at få alle byggeriets parter med fra første færd.
Lisa Sørensen, projektchef, Bygningsstyrelsen

14.00 Sådan finder vi frem til, hvordan vi matcher projekt og udbudsform
DTU har eksperimenteret med forskellige modeller for tidlig dialog med markedet for at sikre, at alle parter bidrager til at reducere det enkelte projekts risici, og udpeger de bedst egnede løsningsmetoder.
Francois Svend Court-Payen, projektchef, DTU Campus Service

14.45 Kaffe & kage

15.00 Udbud af totalentrepriser med forhandling
Samarbejdet i projekterne kan understøttes med dialog i udbudsfasen. Hør om erfaringerne med to totalentrepriseudbud, som er udbudt med forhandling, og hvor der er lagt op til at dialogen fortsætter i en faseopdelt totalentreprise, og hvordan dette giver en bedre forventningsafstemning og risikodeling mellem parterne.
Tora Fridell, medejer, Emcon

15.45 Workshop: Hvordan høster vi potentialet med de dialogbasserede udbudsmodeller – og hvad er forudsætningerne?
Drøftelser med afsæt i dagens oplæg
Rolf Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen og sekretariatsleder, Værdibyg

16.15 Opsamling og evaluering

16.30 Tak for i dag

Oplægsholdere

Bo Schmidt Pedersen, associeret partner og advokat, Kammeradvokaten
Bo har arbejdet med udbudsret i mere end 10 år inden for byggeri og forsvar, og repræsenterer altid bygherren.

Lisa Sørensen, projektchef, Bygningsstyrelsen
Lisa har i mange år arbejdet med projektledelse af byggeri, herunder planlægning og organisering, udbud og kontrakter, digital strategi, LCC mm. 

Francois Svend Court-Payen, projektchef, DTU Campus Service
Francois er en rutineret projektchef, projekteringsleder og bygherrerådgiver og har et indgående kendskab til de mange processer, som kendetegner komplicerede byggesager.

Tora Fridell, medejer, Emcon
Tora har mange års erfaring som bygherrerådgiver hos Emcon. Med fokus på projektledelse og speciale i aftaler, udbud, konflikthåndtering og -mægling har Tora en stor viden og indsigt i byggeriets forhold og relationerne mellem parterne.

Facilitatorer
Rolf Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen og sekretariatsleder, Værdibyg
Rolf har i en årrække arbejdet med byggeriets processer og har både i Bygherreforeningen og Værdibyg været med til at udvikle vejledninger om udbud med forhandling.

Anne Kristine Busch, projektleder, Bygherreforeningen
Anne Kristine fokuserer på udvikling af kompetencer og processer for bygherrer. Med erfaring fra Lean Costruction-foreningen har Anne Kristine en konkret viden om, hvordan byggeriets processer kan tilrettelægges både effektivt og værdiskabende.


Tilmeld dig
Se hele arrangementslisten

Tilmeldingsfrist: 26/04/2018

Dato: 03/05/2018
Tid: 09:30-16:30

Sted: Bygherreforeningen

Adresse: Borgergade 111
Postnr: 1300
By: København
Se på google maps

Pris (ex moms):
Medlemspris: 2.800 kr.
Ikke-medlemmer: 4.100 kr.


Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk