Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer

 
Seminar: BR18 – kom godt fra start som bygherre - Aarhus

Fra januar 2018 ændres Bygningsreglementet radikalt, og på mange måder betyder det en ny virkelighed for dig som bygherre. Derfor giver vi dig mulighed for at komme bag om intentionerne med det ny BR, så du kan være på forkant, når det træder i kraft ved årsskiftet.

Seminaret er en gentagelse af et seminar, som Bygherreforeningen holdt i november i København, og giver dig overblik over ændringerne, ligesom vi drøfter, hvordan du som bygherre organisatorisk og kompetencemæssigt kan forberede dig på de nye krav til byggesagsprocessen og indgåelse af aftaler med rådgivere.

Seminaret fik bl.a. ros for at give god indsigt i de kommende ændringer og for en god balance mellem proces og teknik.

Du får dermed et indblik i bygningsreglementets maskinrum og en unik mulighed for at komme helt tæt på ændringernes betydning, så du kan håndtere dem i din hverdag.

Indhold
Dagen byder på en række oplæg om de nye regler og processer, som det nye bygningsreglement medfører. Med afsæt i dagens oplæg reflekterer vi over, hvilken betydning forandringerne får for den måde, vi som bygherrer organiserer os på. Hvad stiller de nye roller af krav til kompetencer? Og hvilke ændringer giver det i forhold til aftalegrundlaget og samarbejdet med rådgiverne? Til sidst ser vi også på, hvilken betydning overgangsordningen får, indtil reglerne er fuldt implementeret.

Program 
09.30 Ankomst og morgenbrød

10.00 Velkomst og introduktion
Bygherreforeningens overvejelser i forhold til de ændrede arbejdsgange og organisering af processen
Hanne Ullum, vicedirektør, Bygherreforeningen

10.30 Fra BR15 til BR18 – hvor er forskellen, og hvad er bestanddelene i den kommende certificeringsordning? 
Vi etablerer et fælles afsæt for at drøfte BR18, herunder orientering om overgangsordningen

  • Mål og intentioner med BR18 - overblik over det nye regelsæt
    Hvad er det, som BR18 skal gøre nemmere og bedre? Hvilke mål og intentioner ligger der bag det nye BR? Og hvad det er man forventer af certificeringsordningen?
  • Teknisk Byggesagsbehandling – hvordan bliver processen?
    Med udgangspunkt i en række cases, som beskriver den fremtidige proces i forhold til de forskellige klasser, gennemgår vi, hvordan byggesager skal håndteres i fremtiden i forhold til, hvordan de bliver håndteret i dag, herunder mulighed for dispensation

Anne-Sofie Bang Lassesen, fuldmægtig, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

11.25 Kommunernes rolle og relationen til bygherrer og rådgivere
Kommunerne er fortsat myndighed på byggeområdet, men skal nu redefinere relationen til bygherrer og rådgivere. Vi gennemgår de fremtidige processer set fra myndighedens side 
Jan K. Olesen, faglig leder, Aarhus Kommune, og Distriktformand for DABYFO – Østjylland.

11.45 Drøftelser ved bordene og fælles opsamling

12.00 Frokost

13.00 Den juridiske vinkel på nye roller
Med en ny spiller i processen vil bygherrens aftaler med sine rådgivere forandres. Hvad betyder det for de aftaler, som bygherren indgår? Og hvordan kan man sikre ansvaret for kvalitet og opfyldelse af regler? 
Bo Schmidt Pedersen, associeret partner, Kammeradvokaten 
  
13.45 Spørgsmål og debat

14.00 Lær at bruge den nye hjemmeside
Styrelsen har udviklet en ny hjemmeside til at guide bygherren igennem det nye BR18. 
Anne-Sofie Bang Lassesen, fuldmægtig, Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen

14.30 Kaffe og kage

14.45 Drøftelser ved bordene og fælles opsamling: Hvordan kan vi opnå de forventede lettelser og håndtere de ændrede vilkår for samarbejde

  • Hvilken betydning får de nye rollefordelinger og processer for ansvaret hos henholdsvis myndigheder, rådgivere og bygherrer?
  • Hvilke nye opgaver og roller får bygherrer i relation til rådgivere?
  • Hvordan kan vi få den rette balance mellem myndighedsarbejdet, sparring, vurderinger, stikprøvekontrol og godkendelse? Hvad har vi af ideer og bekymringer for fremtidigt samarbejde?

15.45 Opsamling

16.00 Afslutning på dagen – mulighed for netværk

16.30 Tak for idag


Tilmeldingsfristen er overskredet.
Se hele arrangementslisten

Tilmeldingsfrist: 06/02/2018

Dato: 07/02/2018
Tid: 09:30-16:30

Sted: Folkestedet

Adresse: Carl Blochs Gade 28
Postnr: 8000
By: Aarhus C
Se på google maps

Pris (ex moms):
Medlemspris: 2.800 kr.
Ikke-medlemmer: 4.100 kr.


Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk