Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer

 
Workshop: Hvad kan du opnå ved at stille krav til IKT?

I samarbejde med Bygherreforeningen gennemførte Molio for nylig en spørgeskemaundersøgelse om IKT. På denne workshop kigger vi nærmere på resultaterne af undersøgelsen og viderebearbejde disse, ligesom vi kortlægger sammenhænge mellem IKT-krav og metoder. 

Formålet er at få input til en ny vejledning, som bygherrer kan anvende som grundlag for at stille krav, der erfaringsmæssigt skaber værdi, i fremtidige byggeprojekter.

Vi håber, du har mulighed for at deltage i workshoppen, og komme med dine input til, hvilke IKT-krav der skaber værdi – og har lyst til at dele erfaringer med ligesindede om at lave gode og værdiskabende IKT-aftaler.

Workshoppen afholdes i samarbejde med Molio.

OBS! Kun for bygherrer 

Program 
14.00 Velkomst og introduktion til dagen
Præsentation af baggrund for projektet vedrørende ”Vejledning i Bygherrers kravstillelse”.
Søren Spile, Molio

14.15 Præsentation af Bygherreforeningens projekt om fremtidens digitale samarbejde
Gennemgang af væsentlige pointer fra Bygherreforeningens nyligt afsluttede projekt
Henrik L. Bang, Bygherreforeningen

14.30 Gennemgang af væsentlige pointer fra spørgeundersøgelsen om værdiskabende krav
Fremlæggelse af de pointer fra spørgeskemaundersøgelsen, som skal bearbejdes i gruppearbejdet
Michael Schou, PLH Arkitekter

14.45 Præsentation af workshop spilleregler og mål
Introduktion til gruppearbejde
Michael Schou, PLH Arkitekter

15.00 Gruppearbejde med afsæt i udvalgte værdiskabende pointer fra spørgeundersøgelsen
Første runde af gruppearbejde, hvor pointerne fra spørgeskemaundersøgelsen behandles

15.30 Gruppefremlæggelse
Fremlæggelse af konklusioner fra første runde af gruppearbejdet.

15.45 Pause

16.00 Gruppearbejde omkring relation mellem udvalgte værdiskabende temaer fra undersøgelsen
Anden runde af gruppearbejde, hvor pointerne fra spørgeskemaundersøgelsen behandles

16.30 Gruppefremlæggelse
Fremlæggelse af konklusioner fra anden runde af gruppearbejdet.

16.45 Opsamling og afslutning af workshop
Konklusioner fra gruppearbejdet opsummeres, og det beskrives, hvordan disse vil komme til at præge udarbejdelsen af den færdige vejledning samt proces og tidsplan for denne.
Søren Spile, Molio


Tilmeld dig
Se hele arrangementslisten

Tilmeldingsfrist: 17/11/2017

Dato: 21/11/2017
Tid: 14:00-17:00

Sted: Bygningskulturens Hus

Adresse: Borgergade 111
Postnr: 1300
By: København
Se på google maps

Pris (ex moms):
Medlemspris: 0 kr.
Ikke-medlemmer: 0 kr.


Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk