Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer

 
Få tjek på din bygherreorganisations kompetenceberedskab

Kom til lancering af et koncept til strategisk kompetencetjek, som Bygherreforeningen har udviklet i samarbejde med medlemmer af foreningen og på baggrund af rapporten om bygherrekompetencer. Kompetencetjekket bruges til analyser af organisering og kompetenceberedskab i den professionelle bygherreorganisation.

Fordi bygherrerollen bliver fortsat mere kompleks stiller det høje krav til organisering og kompetence-beredskab. Temamødet giver en introduktion til Bygherreforeningens kompetencetjek, som nu bliver tilgængelig for Bygherreforeningens medlemmer, og du får bud på forskellige kompetencestrategier og veje til organisering af den professionelle bygherreorganisation.

Strategisk kompetencetjek er en videreudvikling af Bygherreforeningens indsats for at løfte og udvikle professionelle bygherrekompetencer og øge værdiskabelsen i byggeriet. Redskabet giver Bygherreforeningens medlemmer et helikopterperspektiv på de nødvendige kompetencer, så de herudfra kan foretage de valg der matcher organisationens strategi. Det kan fx være valg mellem efteruddannelse og rekruttering samt hvilke kompetencer man har in-house og hvilke man lægger ud til rådgivere.

Indhold
Mødet er for Bygherreforeningens medlemmer, som i dette lukkede forum får lejlighed til at drøfte helt konkrete strategier til at styrke bygherrekompetencerne i relation til de udfordringer, der lige nu præger branchen og bygherrene.

Program 
15.00 Velkomst og motivation af Bygherreforeningens kompetencetjek
Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

15.10 Lancering af Kompetencetjek:
Strategisk tilgang til professionelle bygherrers kompetenceberedskab
Kompetencetjekket giver dels en analyse af den nuværende kompetenceprofil på medarbejder-, gruppe- og organisationsniveau, dels et kvalificeret input til udarbejdelse af bygher-reorganisationens kompetencestrategi

  • Hvor er vi, og hvor vil vi hen?
  • Hvad skal vi udvikle, rekruttere og/eller indkøbe?

Hanne Ullum, vicedirektør, Bygherreforeningen

15.30 Strategier for intern kompetenceudvikling - sådan får vi aktive bygherrer der skaber værdi i byggeprocessen
Bygherreorganisationen fra bygningsadministrator til leder af værdiskabende processer for mennesker og aktiver

  • Bygherreorganisationen skal have legitimitet fra moderorganisationen
  • Trivsel, ledelse og de rigtige kompetencer

Peter Fangel, projektchef, Realdania

16.30 Debat: Strategier til at få et stærkere kompetenceberedskab i bygherreorganisationer
Oplægsholderne deltager i paneldebat med input fra deltagerne i salen

Facilitator: Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen 

17.00 Netværk, vin, vand & snack 

Vi glæder os til at se dig!


Tilmeld dig
Se hele arrangementslisten

Tilmeldingsfrist: 12/10/2017

Dato: 12/10/2017
Tid: 15:00-18:00

Sted: Bygningskulturens Hus

Adresse: Borgergade 111
Postnr: 1300
By: København
Se på google maps

Pris (ex moms):
Medlemspris: 0 kr.
Ikke-medlemmer: 0 kr.


Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk