Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer

 
Sådan stiller bygherren krav til fremtidens digitale samarbejde

Byggebranchen er i en rivende og nødvendig udviklingsproces. Aftalesystemet er under revision, og de traditionelle ydelsesbeskrivelser og faser støtter ikke op om behovet for agile processer, alternative samarbejdsformer samt integration af ny teknologi.

De professionelle bygherrer står i centrum af denne udvikling med muligheden for at stille værdiskabende krav til fremtidens byggeri. Derfor sætter Bygherreforeningen på dette temamøde fokus på byggeriets digitale samarbejde, og hvordan professionelle bygherrer kan sætte sig i spidsen for en værdiskabende udvikling på området, så både brugere og samfund opnår merværdi og bedre kvalitet med et mindre ressourceforbrug.

På mødet præsenteres bl.a. en kravspecifikation til fremtidens digitale samarbejde. Kravsspecifikationen er udarbejdet af Bygherreforeningen i samarbejde med en række toneangivende medlemmer samt støtte fra Boligfonden Kuben. Specifikationen skal til hjælpe bygherrerne til at skabe bedre rammer for digitalt samarbejde og fremtidssikre en kommende regulering af ansvar og ydelser ved at indtænke en ny digital verden, hvor vi endnu kun har realiseret en brøkdel af potentialerne.

Indhold
Samarbejde ved hjælp af digitale redskaber er en forudsætning for at stadig mere komplekst byggeri kan udvikle sig i en mere produktiv og værdiskabende retning. Metoder som bygningsinformationsmodellering (BIM) og virtual design and Construction (VDC) tilbyder en fælles digital samarbejdsplatform for byggeriets parter, der kan forbedre både produkt og proces – og optimere driften, når bygherren aktivt tager rollen som dataejer på sig.

Temamødet henvender sig primært til bygherrer, der ønsker, at blive klogere på fremtidens digitale samarbejde og integrere digitale redskaber i bygherreorganisationen, så projektledelsen kan indgå som en proaktiv medspiller ift. leveranceteamet. Byggeriets øvrige parter er også velkomne, så vi kan få en god debat på tværs af ståsteder.

Program
14.00-14.10: Velkomst og introduktion
Henrik L. Bang, Direktør, Bygherreforeningen

14.10-14.30 Fremtidens digitale samarbejde – hvad kan vi lære af internationale metoder og erfaringer?
Sara Asmussen, IKT-specialist, Bygningsstyrelsen

14.30-14.50: Hvordan kan bygherrens krav understøtte fremtidens digitale samarbejde?
Michael Friis Ørsted, afdelingsleder, Københavns Lufthavn

14.50-15.10: De juridiske perspektiver: Hvordan kan bygherrer tilrettelægge dialogprocesser, tidlig inddragelse og nye agile metoder, så udbuddet bedst muligt understøtter digitalt samarbejde?
Anders Vestergaard Buch, Advokat, partner, Ph.D., Molt Wengel

15.30-15.50: Debat ved bordene
Samtale og refleksion om bl.a. hvordan vi i branchen kan etablere et fælles digitalt mindset?

15.50-16.00 Opsamling og afrunding
Henrik L. Bang, Direktør, Bygherreforeningen

Vi slutter arrangementet af med netværk og fredagsbar

Oplægsholdere
Anders Vestergaard Buch, Advokat, partner, Ph.D., Molt Wengel
Anders er meget engageret i at udvikle samarbejdsmodeller og gøre entreprise- og rådgiveraftaler enklere og bedre. Derudover har Anders stor erfaring med strategisk og organisatorisk rådgivning af både bygherrer, entreprenører og rådgivere i forbindelse med bl.a. hotel-, sygehus-, og domicilbyggerier. Ud over Anders' store praktiske erfaring inden for risikostyring, strategiplanlægning, kontrakter og tvisteløsning, har Anders også skrevet en række bøger, artikler og erhvervet den juridiske ph.d. grad.

Sara Asmussen, IKT-specialist, Bygningsstyrelsen
Sara er Arkitekt MAA og BIM specialist hos Bygningsstyrelsen. Sara arbejder med smartere måder at bygge og drive bygninger på, med fokus på Bygningsstyrelsens store portfolio af ejendomme. Eftersom datastandarder er grundlaget for at arbejde digitalt, deltager Sara for Bygningsstyrelsen i det europæiske standard arbejde med CEN 442, en europæisk standard for BIM, baseret på buildingSMARTs ISO standarder.

Michael Friis Ørsted, Afdelingsleder, Teknisk Videncenter, Københavns Lufthavne
Michael arbejder med håndtering af data og dokumentation for lufthavnens over 100 årlige bygge- og anlægsprojekter - og har introduceret BIM i Københavns Lufthavne. Derudover har han ansvaret for GIS og arealhåndtering. Michael arbejder for at forbedre digitale processer og deltager bl.a. i et buildingSMART projekt, der skal sikre en IFC standard for aeronautisk udstyr samt i bygherreforeningens digitaliseringsudvalg og Molio’s projekt "data til drift".


Tilmeldingsfristen er overskredet.
Se hele arrangementslisten

Tilmeldingsfrist: 07/09/2017

Dato: 08/09/2017
Tid: 14:00-18:00

Sted: Bygherreforeningen

Adresse: Borgergade 111
Postnr: 1300
By: København
Se på google maps

Pris (ex moms):
Medlemspris: 0 kr.
Ikke-medlemmer: 0 kr.


Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk