Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer

 
Introduktion til bygherrerollen

Bygherrer navigerer i en kompleks verden, hvor brugere og beslutningstagere skal balanceres på lige fod med drift og økonomi. Som ny i en bygherrefunktion kan hverdagen byde på adskillige prøvelser. Derfor tilbyder Bygherreforeningen dette kursus til dig, der er ny i bygherrerollen, så du får en grundlæggende introduktion til at varetage de opgaver og ansvar en bygherre bærer.

På kurset præsenteres du for de væsentligste elementer i bygherrerollen og får en indføring i, hvordan et byggeprojekt er skruet sammen. Kurset giver dig redskaber til at styre dit byggeri og inspiration til, hvordan du kan tilrettelægge din byggeproces mod det ønskede mål. Du får således gode råd til samarbejdsprocesser internt i organisationen og eksternt med leverandører. Ligesom kurset kommer rundt om de forskellige faser i byggeriet – fra de indledende drøftelser af visioner og business case over brugerinddragelse til udførelse og drift af byggeriet.

Kurset er for dig, der er helt ny som projektleder i en bygherreorganisation eller engangsbygherre, og tilrettelagt så du får en robust viden, der gør dig til en stærk og værdiskabende bygherre.

Indhold
Kurset giver dig konkret viden om bygherrerollen. Fokus er på bedste praksis inden for en række kerneområder, som din hverdag som bygherre vil bestå af. Dagen er således også inddelt, så formiddagen tager fat i de indledende faser i byggeprojektet, mens eftermiddagen fokuserer på selve udførelsen af byggeprojektet. 

Program
09.30 Ankomst og morgenbrød

10.00 Velkommen
Vi gennemgår dagens program og efter en kort introduktion snakker vi om vores forventninger.
Hanne Ullum, Bygherreforeningen

10.20 Det overordnede perspektiv
Vi gennemgår forskellige typer af byggeprojekter og diskuterer forskelle. Herefter drøfter vi, hvordan et byggeprojekt opstår, og hvordan et godt forarbejde kan give resultater senere i projektet. Derudover sætter vi fokus på, hvad der sker i de indledende faser, og hvorfor er de så vigtige.
Tora Fridell, Emcon

12.00 Frokost

13.00  Organisation, roller og samarbejdsmodeller 
Alle byggeprojekter er forskellige – men den måde som vi organiserer os på, og de roller, som vi varetager, er ofte de samme. Vi gennemgår de traditionelle samarbejdsformer, men også hvilke alternativer der findes. Vi drøfter, hvordan vi finder vores samarbejdspartnere, og hvad der kan være godt at lægge vægt på i udvælgelsen af disse.
Tora Fridell, Emcon

14.30 Kaffepause

14.50 Gennemgang af byggeprojektets faser (ydelsesbeskrivelsen)
Vi gennemgår byggeprojektets faser fra planlægning til aflevering og idriftsættelse med fokus på, hvor der kan hentes viden og inspiration i brancherelaterede beskrivelser og vejledninger.
Tora Fridell, Emcon

16.30 Spørgsmål og afrunding

17.00 Tak for i dag

Undervisere
Tora Fridell, medejer, Emcon
Tora har mange års erfaring som bygherrerådgiver hos Emcon. Med fokus på projektledelse og speciale i aftaler, udbud, konflikthåndtering og -mægling har Tora en stor viden og indsigt i byggeriets forhold og relationerne mellem parterne.

Hanne Ullum, vicedirektør, Bygherreforeningen
Hanne har ansvar for udvikling af Bygherreforeningens uddannelsestilbud og sammen med en baggrund som bl.a. kommunal bygherre har hun en stærk indsigt i bygherrernes kompetenceområder. Derudover har Hanne en bred viden om arbejdsmiljø samt energi og bæredygtighed.

Praktisk
Kursusdage afholdes fra kl. 10-17. Vi byder på morgenkaffe fra kl. 09.30, ligesom frokost og eftermiddagskaffe er inkluderet. Du er meget velkommen til at sende et af dine projekter, som eventuelt kan anvendes som case. Du skal dog være indforstået med, at casen anvendes i den gruppe, du kommer i på kurset.

Kursus i din virksomhed
Kurset kan afholdes hos medlemmerne. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Ved deltagerantal over 20 personer aftales nærmere.
Pris 22.000 kr. eks moms.


Tilmeldingsfristen er overskredet.
Se hele arrangementslisten

Tilmeldingsfrist: 03/10/2017

Dato: 04/10/2017
Tid: 10:00-17:00

Sted: Bygherreforeningen

Adresse: Borgergade 111
Postnr: 1300
By: København
Se på google maps

Pris (ex moms):
Medlemspris: 2.800 kr.
Ikke-medlemmer: 3.800 kr.


Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk