Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer

 
Introduktion til bygherrerollen

Bygherrer navigerer i en kompleks verden, hvor brugere og beslutningstagere skal balanceres på lige fod med drift og økonomi. Som ny i en bygherrefunktion kan hverdagen byde på adskillige prøvelser. Derfor tilbyder Bygherreforeningen dette kursus til dig, der er ny i bygherrerollen, så du får en grundlæggende introduktion til at varetage de opgaver og ansvar en bygherre bærer.

På kurset præsenteres du for de væsentligste elementer i bygherrerollen og får en indføring i, hvordan et byggeprojekt er skruet sammen. Kurset giver dig redskaber til at styre dit byggeri og inspiration til, hvordan du kan tilrettelægge din byggeproces mod det ønskede mål. Du får således gode råd til samarbejdsprocesser internt i organisationen og eksternt med leverandører. Ligesom kurset kommer rundt om de forskellige faser i byggeriet – fra de indledende drøftelser af visioner og business case over brugerinddragelse til udførelse og drift af byggeriet.

Kurset er for dig, der er helt ny som projektleder i en bygherreorganisation eller engangsbygherre, og tilrettelagt så du får en robust viden, der gør dig til en stærk og værdiskabende bygherre.

Indhold
Kurset giver dig konkret viden om bygherrerollen. Fokus er på bedste praksis inden for en række kerneområder, som din hverdag som bygherre vil bestå af. Dagen er således også inddelt, så formiddagen tager fat i de indledende faser i byggeprojektet, mens eftermiddagen fokuserer på selve udførelsen af byggeprojektet. 

Program
09.30 Ankomst og morgenbrød

10.00 Velkommen

  • Et byggeprojekt – få et overblik 
  • De indledende faser - hvad sker der i de indledende faser og hvorfor er de så vigtige?

12.00 Frokost

13.00  Organisation, roller og samarbejdsmodeller 

  • Organisation og roller
  • Samarbejdsmodeller - fordele og ulemper ved de forskellige modeller og hvad de kræver 

14.30 Kaffepause

14.50 Gennemgang af Byggeprojektets faser (ydelsesbeskrivelsen)

16.30 Spørgsmål og afrunding

17.00 Tak for i dag

Undervisere
Tora Fridell, medejer, Emcon
Tora har mange års erfaring som bygherrerådgiver hos Emcon. Med fokus på projektledelse og speciale i aftaler, udbud, konflikthåndtering og -mægling har Tora en stor viden og indsigt i byggeriets forhold og relationerne mellem parterne.

Hanne Ullum, vicedirektør, Bygherreforeningen
Hanne har ansvar for udvikling af Bygherreforeningens uddannelsestilbud og sammen med en baggrund som bl.a. kommunal bygherre har hun en stærk indsigt i bygherrernes kompetenceområder. Derudover har Hanne en bred viden om arbejdsmiljø samt energi og bæredygtighed.

Praktisk
Kursusdage afholdes fra kl. 10-17. Vi byder på morgenkaffe fra kl. 09.30, ligesom frokost og eftermiddagskaffe er inkluderet. Du er meget velkommen til at sende et af dine projekter, som eventuelt kan anvendes som case. Du skal dog være indforstået med, at casen anvendes i den gruppe, du kommer i på kurset.

Kursus i din virksomhed
Kurset kan afholdes hos medlemmerne. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Ved deltagerantal over 20 personer aftales nærmere.
Pris 22.000 kr. eks moms.


Tilmeld dig
Se hele arrangementslisten

Tilmeldingsfrist: 27/09/2017

Dato: 04/10/2017
Tid: 10:00-17:00

Sted: Bygningskulturens Hus

Adresse: Borgergade 111
Postnr: 1300
By: København
Se på google maps

Pris (ex moms):
Medlemspris: 2.800 kr.
Ikke-medlemmer: 3.800 kr.


Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk