Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer

 
Seminar: Sikkerhed og terrorsikring af bygninger og byrum

En række terrorangreb rundt om i Europa gør det i stigende grad nødvendigt at tænke sikkerhed som en højt prioriteret og integreret del af udvikling af byrum og bygninger. På et nyt seminar stiller vi skarpt på, hvilke nye strategiske udfordringer en skærpet sikkerhedssituation efterlader hos de offentlige og private bygherrer, ligesom vi dykker ned i de konkrete løsninger.

Sikkerhedssituationen i Danmark og Europa er hele tiden i bevægelse i takt med nye typer af trusler og anslag mod vores samfund. Hændelser i Nice, Stockholm og London har ført til en række nye og meget synlige foranstaltninger i byrummene, hvor eksempelvis betonelementer skal hindre store lastbiler i at ramme handelsstrøg eller væsentlige bygninger. Nye skærpede trusler fra bl.a. international spionage og hacking kræver andre typer af løsninger. 

Strategisk tilgang til sikkerhed
På seminaret spørger vi en række eksperter og praktikere, hvordan vi kan følger med udviklingen. Hvordan påtager vi os et ansvar for i videst muligt omfang at sikre bygninger og pladser mod terrorisme og andre hændelser samtidig med, at det ikke begrænser os unødigt i vores hverdag eller planter en unødig frygt i befolkningen.

For rigtig mange bygherrer drejer sikkerhed sig selvfølgelig om konkrete løsninger med betonblokke eller skudsikre vinduer, men det er i lige så høj grad en strategisk tilgang til udvikling af bygninger og pladser, hvor man løbende bliver i stand til proaktivt at udvikle sine rammer i takt med de risici, man står overfor.

Udgangspunkt i cases
Gennem en række spændende oplæg og case-præsentationer får du input til, hvordan du kan forholde dig til sikkerhed samt, hvordan du i højere grad indarbejder sikkerhed og terrorsikring i dine egne projekter.

Her vil være præsentationer fra nogle af de aktører, som har arbejdet mest med området i Danmark, ligesom en række rådgivere og eksperter inden for sikkerhed og arkitektur vil inspirere og præsentere konkrete løsninger på de nye udfordringer.

Dagen byder på en god variation mellem oplæg og workshops, hvor deltagerne reflekterer og arbejder med udgangspunkt i de forskellige oplæg.

Målgruppen
Seminaret er målrettet projektledere og direktører, der arbejder strategisk med sikkerhed samt forskellige typer af rådgivere, som ofte tages med på råd i forhold sikkerhedsspørgsmål.

Program

09.30-10.00: Indskrivning, morgenbrød og kaffe

10.00-10.20: Velkomst

10.20-11.00: Strategisk tilgang til sikkerhed i lufthavnen
Lufthavne og flytrafik har igennem årtier været særligt mål for terror. Og Københavns Lufthavn har som få andre organisationer i landet skulle tilpasse sig nye risici, samt håndtere nye sikkerhedsudfordringer. Johnnie Müller og Karsten Bendixen kommer ind på de udfordringer lufthavnen står overfor samt hvordan de strategisk tilpasser sig ændrede risiko scenarier, og indarbejder nye og ændrede sikkerhedshensyn i byggeriet.
Sikkerhedschef Johnnie Müller og projektchef Karsten Bendixen

11.00-11.30: Balancen mellem åbenhed og sikkerhed i Folketinget
Folketinget er anerkendt som et af de mest åbne og tilgængelige parlamenter i verden. Virkeligheden udfordrer dog denne ambition på Christiansborg, og der er gennem de senere år indført en række nye foranstaltninger, som styrker sikkerheden. Med udgangspunkt i det igangværende områdesikringsprojekt på Slotspladsen og omkring Christiansborg, fortæller byggechef Kasper Jacoby om de bygningsmæssige og æstetiske overvejelser ved en øget sikkerhed. Bl.a. kommer han ind på dilemmaet mellem hensynet til sikkerhed og ønsket om fortsat åbenhed og tilgængelighed til landets parlament.
Kasper Jacoby, byggechef, Folketinget

11.30-11.50: Opsamling

11.50-13.00: Frokost (inkl. rundvisning)

13.00-13.10: Forvandling af terrorsikring til byhave - terrorsikring med merværdi
TagTomat har i flere året været toneangivende inden for rådgivning og produktion af byhavemiljøer i Danmark. I det daglige rådgives der eksempelvis om hvordan boligforeninger kan skabe grønne fællesskaber eller hvorledes kommuner kan skabe skolehaver og bruge byens rum på nye måder, hvor erhvervsliv og boligforeninger tager ansvar for udearealerne. I juni "begrønnede" TagTomat en del af terrorsikringen på Rådhuspladsen i København og i Nyhavn. Med udgangspunkt i disse erfaringer vil Mads Boserup Lauritsen fortælle om, hvilke tanker TagTomat gør sig, når der skal skabes "Terrorsikring med merværdi".
Mads Boserup Lauritsen, arkitekt MAA og bybonde hos TagTomat

13.10-13.55: Håndtering af sikkerhed i anlæg og bygninger
Jesper Orbansen er international brand og sikkerhedsekspert. Han har arbejdet for bl.a. det danske forsvar ligesom han har rådgivet en række private og offentlige organisationer i forhold til sikkerhed og antiterrorløsninger. Jesper giver en bred introduktion til forskellige scenarier og løsninger – herunder både sikkerhed omkring anlæg og samspillet med bl.a. datasikkerhed. Jesper kommer ind på de typiske dilemmaer med fx både at skulle håndtere sikkerhed og tilgængelighed samtidig samt udfordringen med at vurdere konkrete løsninger i forhold til en formodet risiko.
Jesper Orbansen, brand og sikkerhedsekspert, MOE

13.55-14.25: Terrorsikret arkitektur i bygninger og byrum
Gehl er et dansk arkitektfirma, der arbejder globalt med strategisk rådgivning af byer, med masterplanlægning og landskabsdesign. Tegnestuen har været involveret i en række byrumsprojekter omkring sikring imod terrorisme. Blandt andet har Gehl været med til at udforme Grundsikringsplanen for Oslo Centrum samt udarbejdelse af design for Kirkegate i hvor flere ministerier er samlet under ombygningen af Regeringskvartalet. Gehl har også været rådgivere på sikring i Lower Manhattan i New York, byrummene omkring Det Europæiske Parlament i Luxemburg og ved flere danske projekter. Arkitekt og projektleder Eveline Petcu vil fortælle om nogle af Gehls projekter og hvorledes sikring kan integreres i byrummenes design på en måde så det bidrager til at invitere bylivet.
Eveline Petcu, projektleder, Gehl Architects (oplægget er på engelsk)

14.25-14.45: Kaffe og kage

14.45-15.00: Opsamling

15.00-15.30: Brug af forsvars- og sikkerhedsdirektivet ved udbud af sikkerhedsrelaterede opgaver
Visse sikkerhedsrelaterede opgaver skal udbydes efter forsvars- og sikkerhedsdirektivet frem for de almindelige udbudsregler. Men hvornår er det tilfældet og med hvilket formål? Bo Schmidt Pedersen fra Kammeradvokaten vil give en introduktion til disse særlige udbudsregler, herunder i forhold til tærskelværdier, udbudsformerne og mulighed for at sikre fortrolighed omkring de konkrete løsninger.
Bo Schmidt Pedersen, Advokat og partner, Kammeradvokaten

15.30-16.00: Afrunding

OBS! Af hensyn til sikkerhedshensyn forbeholder vi os ret til at sikkerhedsgodkende deltagere og/eller afvise deltagere, såfremt vi ikke mener de er relevante for seminaret.


Tilmeldingsfristen er overskredet.
Se hele arrangementslisten

Tilmeldingsfrist: 30/08/2017

Dato: 06/09/2017
Tid: 10:00-16:00

Sted: Københavns Lufthavne A/S

Adresse: Lufthavnsboulevarden 6
Postnr: 2700
By: Kastrup
Se på google maps

Pris (ex moms):
Medlemspris: 2.800 kr.
Ikke-medlemmer: 3.800 kr.


Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk