Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer

 
Tag styring i byggeprocessen - efterår

Bliv bedre til tids- og processtyring i byggeprojekter

Alt for ofte mangler der fokus på tidsstyring og planlægning i starten af byggeprojekter hos både bygherren, rådgiverne og entreprenøren. Den indledende fase er i stedet fyldt med diskussioner om udbudsdatoer, bekymringer om at komme i jorden inden vinter samt forhandlinger om, hvornår byggeriet kan tages i brug. Desværre er det dårligt nyt i forhold til at få projektet godt på skinner og blive færdig til aftalt tid og pris.

På dette kursus rettes blikket derfor mod planlægningens aktører og dens værktøjer. Vi viser, hvor bygherren kan skabe værdi ved at have en planlægningsstrategi og stille krav til sit leveranceteam.

Indhold
På kurset får deltagerne inspiration til, hvordan de selv kan skabe større pålidelighed i gennemførelsen af byggerier. Du bliver introduceret til forskellige planlægningsstrategier, og vi går byggeprocessen igennem helt fra den indledende fase til aflevering. Vi kommer ind på forskellige planlægningsbehov, og en række af delelementer fra Lean Construction vil blive introduceret.

Metoderne er velkendte og afprøvede tilgange til planlægning, som alle har vist rigtig gode resultater de sidste 10-20 år, men ikke er taget bredt i anvendelse i branchen. Derfor er kurset en god mulighed for at få et indblik i konkrete værktøjer, der vil kunne anvendes direkte i din hverdag.

Kurset er for dig som projektleder eller chef, der gerne vil blive bedre til at håndtere byggeprojekters tidsplanlægningen og stille positive og samarbejdsfremmende krav til dit leveranceteam.

Program
09.30 Ankomst og morgenmad

10.00 Velkomst og introduktion til dagen

  • Planlægningsstrategi - skabe bevidsthed for planlægningshorisont og detaljeringsgrad i forskellige projektfaser
  • Beslutningsprocesser – byggeriets aktører og forskellige prioriteter

12.00 Frokost

13.00 Klassisk vs. Lean - sådan klarlægger du forskellige tilgange til planlægning

  • At gå i takt - skabe forståelse af taktens betydning for flow i et projekt
  • De 7 strømme - skabe forståelse af sunde aktiviteter og forhindringsanalyse
  • Lokationsbaseret planlægning - brug af pladsdisponering til planlægning og takt
  • Last planner system - Introduktion til LPS systemet
  • S-kurve - introduktion til aktiv styring af tid og økonomi gennem ”oparbejdet værdi”-tanken

14.40 Kaffepause

15.00 Digitale muligheder – perspektivering af BIM/VDC muligheder

  • Takeaways - Hvilken krav kan vi stille vores leveranceteam

17.00 Farvel og tak for idag

Underviser
Lars Blaaberg, Partner og direktør, V2C
Lars arbejder som bygherre, bygherrerådgiver og konsulent for virksomheder i byggebranchen med fokus på at fremme vækst og produktivitet. Gennem en lang årrække har han arbejdet med nye planlægningsmetoder fra den personlige planlægning over Lean Construction og lokationsbaseret planlægning til porteføljestyring. Han har erfaring med organisationsudvikling, innovation og implementering af forskellige planlægningsmetoder, samt som leder af planlægningsafdeling i stor dansk entreprenørvirksomhed. Lars Blaaberg var medstifter af den danske del af foreningen Lean Construction.

Praktisk
Vi byder på morgenkaffe fra kl. 09.30, ligesom frokost og eftermiddagskaffe er inkluderet.

Kursus i din virksomhed
Kurset kan afholdes hos medlemmerne. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Ved deltagerantal over 20 personer aftales nærmere.
Pris 22.000 kr. eks moms.


Tilmeldingsfristen er overskredet.
Se hele arrangementslisten

Tilmeldingsfrist: 17/11/2017

Dato: 20/11/2017
Tid: 10:00-17:00

Sted: Bygherreforeningen

Adresse: Borgergade 111
Postnr: 1300
By: København
Se på google maps

Pris (ex moms):
Medlemspris: 2.800 kr.
Ikke-medlemmer: 3.800 kr.


Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk