Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer

 
Medlemsmøde og sommerafslutning i Aarhus: Hvordan kommer vi i mål med det nye AB? Diskussion af bygherrernes ønsker til det reviderede AB-system

Bygherreforeningen har fra starten været en meget aktiv part i den igangværende revision af aftalesystemet, og set det som en unik mulighed for at skabe fremtidens ramme om professionel bygge- og anlægsvirksomhed og samtidig åbne for højere kvalitet, mere effektivitet og ny markedsdynamik.

Bygherreforeningens ønsker til ændringer har koncentreret sig om fire overordnede målsætninger:

  • Mere kvalitet i byggeriet
  • Bedre planlægning og styring af byggesager
  • Effektiv og hurtig konfliktløsning
  • Samfundsansvar i byggeprocessen

Det har været et vigtigt succeskriterium, at revisionen forbedrer incitamenterne omkring præcision og motivation i byggeprocessen, så bygherrerne bliver bedre stillet, og så branchen kommer på niveau med samfundets tekniske og kommercielle udvikling. På medlemsmødet gennemgås de ønsker, som fra Bygherreforeningen har været bragt i forslag til det nye AB-system. Forslagene debatteres ud fra branchens udfordringer og betydningen for bygherrerne.

Grundet AB-udvalgets kommunikationspolitik, vil der ikke på mødet kunne diskuteres foreløbige resultater af forhandlingerne, forhandlingspositioner mellem parterne eller lign.

Program

1500: Velkomst og introduktion til programmet
Henrik Bang, Bygherreforeningen, byder velkommen og fortæller om baggrunden for medlemsmødet

1515: Hovedpointer i forslagene i forhold til AB92 og ABR93
Bjarne Bæk, Københavns Lufthavn (og formand for Bygherreforeningens Rammebetingelsesudvalg)

1540: Behovet for særlige bestemmelser vedr. bygherrerådgivning i AB-systemet?
Charlotte Nørbak, Domea (tidligere bygherrerådgiver)

1600: Debat
Hvilke forslag er vigtigst, og hvordan forbereder vi os på det nye AB? Er der behov for særligt fokus på bygherrerådgivning?

1645: Opsamling
Henrik Bang, Bygherreforeningen, samler op på indtryk fra drøftelserne ved bordene

1700: Snak og snacks
Networking med forfriskninger

1800: Farvel og tak for denne gang

Mødet afsluttes med den traditionelle sommerafslutning med pølser og lokalt øl & vand


Tilmeldingsfristen er overskredet.
Se hele arrangementslisten

Tilmeldingsfrist: 19/06/2017

Dato: 20/06/2017
Tid: 15:00-18:00

Sted: FEAS - Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S

Adresse: Finlandsgade 14
Postnr: 8200
By: Aarhus N
Se på google maps

Pris (ex moms):
Medlemspris: 0 kr.
Ikke-medlemmer: 0 kr.


Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk