Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer

 
Bliv parat til udbud med forhandling

Bygherreforeningen anbefaler sine medlemmer at anvende udbud med forhandling. Med udbudsformen får bygherrerne en mere fleksibel proces og en række nye muligheder, der kan fremme det gode købmandskab ved indgåelse af kontrakter om bygge- og anlægsopgaver.

En god forhandling kræver dog tillid og styring. Derfor tilbyder Bygherreforeningen dette kursus, hvor du kan blive klædt på til processen med tips og tricks til en sikker vej udenom potentielle faldgruber.

Udbud med forhandling giver optimale muligheder for, at begge parter kan høste potentielle gevinster. Udover bedre priser og højere kvalitet kan udbudsformen også̊ give et bedre samarbejde. Det betyder ideelt set færre ekstraregninger, fordi forhandlingsforløbet sikrer bedre overensstemmelse mellem tilbudspris og den endelige økonomi i projektet.

Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med udbud og bygge og anlægsopgaver.

Indhold
På kurset får du en indføring i lovgivning og muligheder for at gennemføre udbud med forhandling. Samtidig inddrages erfaringer fra bygherrer med referencer til klagesager og kendelser. På den måde forebygger vi faldgruber og diskuterer, hvordan vi kan sikre en god proces.

Derudover præsenteres Bygherreforeningens drejebog for udbud med forhandling. Drejebogen er behjælpelig i forhold til at drøfte, hvilke kompetencer bygherren skal have på plads for at få en succesfuld forhandling.

”Med drejebogen håber vi, at bygherrerne får det rette rygstød til at komme godt i gang med udbudsformen. Linjen for udbud med forhandling bliver defineret gennem de udbud, der kommer i markedet i de kommende måneder, og drejebogen er således en opfordring til at sikre, at forhandlingen bliver kendetegnet ved åbenhed og tillid” siger direktør i Bygherreforeningen Henrik L. Bang.

Program
09.30 Ankomst og morgenbrød

10.00 Velkommen
Direktør, Henrik L. Bang, Bygherreforeningen

10.15 Juraen i udbud med forhandling
Advokat & partner, Claus Berg, Bech-Bruun

12.30 Frokost

13.30 Bygherreforeningens drejebog for udbud med forhandling
Projektchef, Rolf Simonsen, Bygherreforeningen

14.15 Kaffepause

14.30 Case: Københavns Lufthavnes erfaringer med udbud med forhandling
Senior Legal Counsel, Bjarne Bæk, Københavns Lufthavne A/S

15.30 Spørgsmål og afrunding

16.00 Tak for i dag

Undervisere
Claus Berg, advokat & partner, Bech-Bruun
Claus har speciale inden for entrepriseret, udbudsret, kontraktsret og voldgiftssager samt mange års erfaring i at rådgive virksomheder på disse områder.

Rolf Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen
Rolf har i en årrække arbejdet med byggeriets processer og har både i Bygherreforeningen og Værdibyg været med til at udvikle vejledninger om udbud med forhandling.

Bjarne Bæk, Senior Legal Counsel, Københavns Lufthavne A/S
Bjarne har ansvaret for udarbejdelsen af Københavns Lufthavnes udbud og kontrakter og har i regi af forsyningsvirksomhedsdirektivet flere års erfaringer med udbud med forhandling.

Praktisk
Kursusdagen afholdes fra kl. 10.00-16.00. Vi byder på morgenkaffe fra kl. 09.30, ligesom frokost og eftermiddagskaffe er inkluderet. 

Kursus i din virksomhed
Kurset kan afholdes hos medlemmerne. I så fald står Bygherreforeningen for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Ved deltagerantal over 20 personer aftales nærmere. Pris 22.000 kr. ex. moms.


Tilmeldingsfristen er overskredet.
Se hele arrangementslisten

Tilmeldingsfrist: 04/09/2017

Dato: 06/09/2017
Tid: 10:00-16:00

Sted: Bygherreforeningen

Adresse: Borgergade 111
Postnr: 1300
By: København
Se på google maps

Pris (ex moms):
Medlemspris: 2.800 kr.
Ikke-medlemmer: 3.800 kr.


Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk