Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer

 
Bygherrernes sorte bælte i projektledelse

Bygherreforeningens uddannelsesnetværk for projektledere klæder dig på med værktøjer og teori, der styrker dine kompetencer og perspektiver som projektleder. Du kan med uddannelsesnetværket opnå ECTS-point eller IPMA certificering.

På netværket sætter vi fokus på dig som projektleder. Du får teori og værktøjer til at møde hverdagens udfordringer i dine byggeprojekter. Her får du helikopterperspektivet på dine byggeprojekter, kompetencer og muligheder. Det giver overskud og rygstød som projektleder, så du bedre kan navigere strategisk i forhold til byggeprojekterne og bygherreorganisationen.

Du møder nogle erfarne undervisere, der har stor indsigt i bygherrerollen og derfor ved, hvad der rør sig hos bygherreorganisationens projektledere. Derudover bliver der mulighed for at dele erfaringer og sparre med ligesindede. Interessante gæsteundervisere kommer forbi for at sætte teorierne, værktøjerne og jeres diskussionerne i perspektiv.

Sidste år gennemførte vi netværket med stor succes, og det trak fulde huse. Netværket fik flotte evalueringer, og deltagerne fik meget med hjem, som de kunne bruge i deres hverdag.

Hvem kan deltage?
Projektledere i Bygherreorganisationer og andre, der arbejder med projekt- og procesledelse i byggeprojekter.

Hvad lærer jeg?
Du kommer igennem de grundlæggende projektlederdiscipliner som risikoanalyse, målstyring, interessentanalyser, projektets businesscase, og vi ser på organisering, ledelse og facilitering i projektteamet. Hvert netværksforløb afsluttes med fremlæggelse af en fælles case for et panel af bygherrer, som giver feedback på præsentationen.

Et netværksforløb tæt på din hverdag
Vi glæder os til at starte et nyt hold den 5. september 2017. I efteråret vil der være fokus på styring og ledelse af projekter, og til foråret 2018 stiller vi skarpt på strategisk ledelse og forretninger og processer. Som deltager i netværket, tager du udgangspunkt i et konkret byggeprojekt eller en arbejdsmetode fra din egen bygherreorganisation, så vi kommer så tæt på din hverdag som muligt.

Efterår 2017: Projektledelse i byggeprojekter
Du får overblik over projektledelsesmodeller og din egen rolle i byggeriets værdikæde. Vi arbejder med projektets konkrete styringsværktøjer og på, at du som projektleder skal styrke din evne til at identificere og vurdere projektets udfordringer og redskaber:

 • Fra målstyring til procesledelse
 • Projektets struktur gennem projektmodeller og i arbejdsform
 • Byggeriets målsætninger, ledelse og styringsmekanismer
 • Bygherreorganisationens rolle og samspil med omverden
 • Projektplanen og håndtering af risici

Grundbog: John Ryding Olsson m.fl. (2016): Power i projekter og portefølje.

Efterårets datoer:

 • Tirsdag den 5. september 2017
 • Torsdag den 5. oktober 2017
 • Tirsdag den 7. november 2017
 • Mandag den 4. december 2017

Frivillig eksamen: januar 2018

Forår 2018: Strategisk ledelse, forretninger og processer
Vi sætter fokus på den strategiske del af bygherrerollen og heri ledelsesværktøjer til at skabe retning i dine projekter. Vi ser på, hvordan du kan arbejde med de gode strategier, hvordan du kan realisere dine målsætningerne og hvilke kompetencer, du har behov for.

Vi tager fat i strategiprocesser, ledelse, beslutningsgrundlaget i bygherrefeltet.

 • De strategiske valg og tilvejebringelse af beslutningsgrundlag - byggeprojektets businesscase
 • Strategier for ledelse og samarbejde i byggeriets værdikæde
 • Byggeprojekter som forandringsprocesser hos slutbrugere og interessenter
 • Proceslederens betydning for værdiskabelse i projektet

Grundbog: Kristian Dahl & Andreas Granhof Juhl (2009): Den Professionelle Proceskonsulent.

Forårets datoer

 • Torsdag 1. marts 2018
 • Tirsdag den 3. april 2018
 • Torsdag den 3. maj 2018
 • Torsdag den 7. juni 2018

Frivillig eksamen: Juni 2018

Hvor & hvornår
Alle møder finder sted i Bygningskulturens Hus, Borgergade 111, 1300 København K fra kl. 10-18, første dag med middag kl 18. Der er et maksimum på 16 deltagere per forløb for at sikre de optimale rammer for læring og netværk.

Du skal mødes/skype om dine læringsmål, ligesom vi anbefaler, at du selv læser op på den angivne litteratur. Det er ca. 500 sider per netværk.

Pris
Læringsnetværket udbydes som et sammenhængende forløb, men du kan tilmelde dig enten forårs– eller efterårsnetværket. Det er også muligt at tilpasse et eller begge forløb som et firmaforløb, hvor indholdet relateres til den enkelte organisation.

Medlemmer af Bygherreforeningen: kr. 17.500 kr. for det samlede forløb alternativt kr. 12.500 kr. per læringsnetværk.

Ikke-medlemmer: 21.500 kr. for det samlede forløb, alternativt kr. 16.500 kr. per læringsnetværk.

Alle priser er uden moms, men inklusive grundbøger og alle øvrige materialer samt forplejning inkl. fælles middage som start og afslutning på forår og efterår.

Der er særrabat, når I tilmelder jer mere end tre fra hver organisation, eller hvis I vælger at bruge netværket til intern kompetenceudvikling i virksomheden af min. 10 medarbejdere. Kontakt Anne Kristine på akb@bygherreforeningen.dk for at høre mere.

Eksamen og pris
Sidste år gik de fleste deltagere til eksamen, og de oplevede det som en fin afslutning på læringsforløbet. Du kan vælge at gå til eksamen i uddannelsen Diplom i Ledelse og få 5 ECTS-point per forløb, eller du kan gå efter en IPMA-certificering niveau C.

Eksamen med ECTS-point: 2.000 kr. Læs om hvordan du bruger netværksforløbet som led i en diplomuddannelse

Læs om hvordan du bruger netværksforløbet som led i en IPMA-certificering, priser mv.

Undervisere
Peter Rod: Ekstern lektor hos UCC
Peter er med sit stærke fundament inden for ledelse og de nyeste teorier og trends inden for projektledelse ansvarlig for teoriapparatet på uddannelsen. Ud over under­visning arbejder han med organisationsudviklingsprojekter.

Hanne Ullum: Vicedirektør i Bygherreforeningen
Hanne er uddannet arkitekt og arkitekten bag uddannelsen. Hun har i en år­række arbejdet som bygherre og er ansvarlig for at omsætte teori til de bygherrefaglige perspektiver i uddannelsen.

Gæster
I netværksforløbet kommer spændende gæstetalere forbi – i 2016 havde vi fx besøg fra Region Sjælland (Bygherreprisen 2016); Gentofte Ejendomme; BLOX; Banedanmark; DANSKE ARK; DTU og Byggeri København


Tilmeldingsfristen er overskredet.
Se hele arrangementslisten

Tilmeldingsfrist: 04/09/2017

Dato: 05/09/2017
Tid: 09:30-19:00

Sted: Bygherreforeningen

Adresse: Borgergade 111
Postnr: 1300
By: København
Se på google maps

Pris (ex moms):
Medlemspris: 12.500 kr.
Ikke-medlemmer: 16.500 kr.


Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk