Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer

 
Tilgængelighed i verdensklasse: Evaluering af Handicaporganisationernes Hus - Aarhus

Læs slides fra temamødet.

NU GENTAGER VI TEMAMØDET PÅ DOKK1 I AARHUS!

Bliv klogere på effekten af at arbejde med arkitektonisk kvalitet og ligeværd til det styrende princip i udviklingen Danske Handicaporganisationers nye domicil.

I 2012 slog Danske Handicaporganisationer dørene op i deres nye domicil i Høje Taastrup. Handicaporganisationernes Hus rummer i dag 17 handicaporganisationer, 265 ansatte 6 og almennyttige organisationer. Ambitionen var at skabe verdens mest tilgængelige bygning og en stærk dynamo for handicapsagen. Bl.a. ved at gøre arkitektonisk kvalitet og ligeværd til det styrende princip i udviklingen.

SBi har netop afsluttet en evaluering af bygningen, der gør alle parter klogere på både processen og det færdige resultat. På dette temamøde får du evalueringens resultater præsenteret, derudover kan du deltage i en perspektiverende diskussion om, hvad projektet kan bidrage med i forhold til andre byggerier.

Program

13.30: Ankomst
med mulighed for at se tilgængelighedsløsninger i DOKK1

14.00: Velkomst
Aarhus Kommune byder velkommen til DOKK1

14.10: Hovedpointer fra evaluering af Handicaporganisationernes Hus
Seniorforskere Anne Kathrine Frandsen og Camilla Ryhl fra SBi fremlægger de væsentligste pointer fra evalueringen. De kommer ind på de konkrete løsninger, processen som skabte bygningen, og hvordan bygningen opleves af brugerne. Blandt andet kan de bekræfte, at huset er et vigtigt og flot eksempel på et overordentligt tilgængeligt hus.

15.30-16.00 Opsamling og diskussion
Temamødet afsluttes med fælles diskussion om, hvorvidt vi på en bedre måde kan indarbejde både tilgængelighed og ligeværd i fremtidens løsninger.

16.00 Farvel og tak for i dag.

Baggrund
Tilgængelighed i verdensklasse
Danske Handicaporganisationer (DH) nye domicil på Blekinge Boulevard i Høje Taastrup samler 17 handicaporganisationer med ca. 265 ansatte og 6 almennyttige organisationer. Godt en femtedel af de ansatte har et handicap. Organisationen ønskede, at deres nye kontorhus skulle være et internationalt foregangsbyggeri for tilgængelighed og universelt design.

Den A.P. Møllerske Støttefond, Realdania og VILLUM FONDEN har i fællesskab støttet opførelsen af huset. Derudover har Augustinus Fonden, Bevica Fonden, Vanførefonden og Realdania bidraget økonomisk til projektets udvikling og gennemførelse.

Projektet er udarbejdet af NCC, Cubo, Force4, Niras og Møller & Grønborg. Det opføres med Gottlieb Paludan, Rambøll og Mtre som bygherrerådgivere.

Evaluering: Et overordentligt tilgængeligt hus
SBi har netop afsluttet en evaluering af byggeriet. Den bekræfter, at huset er et vigtigt og flot eksempel på et overordentligt tilgængeligt hus. Huset demonstrerer ikke mange nye bane- brydende løsninger på verdensplan, men til gengæld introducerer det nogle betydningsfulde løsninger i dansk kontekst.

En høj grad af brugerinddragelse og kompetenceopbygning blandt byggeriets aktører har haft stor betydning for det høje niveau af integreret tilgængelighed. Evalueringen viser, hvordan processen har afgørende betydning for, at det færdige byggeri er blevet tilgængeligt. Erfaringerne fra denne proces kan danne model for, hvordan man fremover kan arbejde med universelt design og tilgængelige løsninger.

Temamødet er gratis og alle er velkomne.


Tilmeldingsfristen er overskredet.
Se hele arrangementslisten

Tilmeldingsfrist: 09/01/2017

Dato: 11/01/2017
Tid: 13:30-16:00

Sted: DOKK1, Lille sal

Adresse: Hack Kampmanns Plads 2
Postnr: 8000
By: Aarhus C
Se på google maps

Pris (ex moms):
Medlemspris: 0 kr.
Ikke-medlemmer: 0 kr.


Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk