Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer

 
Konference: Fra jord til guld!

jord i glas 2 beskaaret 600px

Traditionel håndtering af overskudsjord giver en række miljømæssige og økonomiske udfordringer for bygherrer, myndigheder og samfundet. Alene i Hovedstadsområdet flyttes minimum 140.000 vognlæs overskudsjord – ofte over lange afstande, og jorden betragtes typisk som et restprodukt (affald) af et bygge- eller anlægsprojekt.

Region Hovedstaden og Bygherreforeningen har på den baggrund sammen en vision om skabe en mere bæredygtig udvikling i forhold til jordhåndtering. Ambition er, at overskudsjord skal betragtes og genanvendes som en værdifuld miljømæssig og økonomisk ressource for både bygherren, nærmiljøet og samfundet. Til brug for indfrielse af ambitionen er der gennemført et udrednings- og udviklingsprojekt, hvis resultater er klar til offentliggørelse i februar 2016.

Bygherrer, rådgivere, entreprenører, transportører (vognmænd) og sagsbehandlere i kommunale og regionale miljøfunktioner inviteres til at blive inviet i resultaterne og brugen heraf.

Det sker på en konference med poster sessions i Bygningskulturens Hus, Borgergade 111, 1300 København K.

Program:

10:00    Velkomst | Henrik L. Bang, Bygherreforeningen
10:10    En region går foran! | Jens Lind Gregersen, Region Hovedstaden

10:30    Tema I - Rettidig omhu
            Jordhåndtering som planlægningsdisciplin | J. Lillebæk, Sweco
10:45    Perspektiver for Vinge - sådan har vi gjort | Frederikssund Kommune
11:00    Bæredygtighedsvurdering anskuer værdien i Vinge | M. Størup, Niras
11:15    Miljøøkonomiske perspektiver af tidlig indsats | C. K. Damgaard, Niras

11:35    Refleksionspause

11:45    Tema II - Jordudveksling
            Jordbasen.dk - en nøgle til alt. jordhåndtering | Danmarks Miljøportal

12:15    Sandwich og networking    

13:00    Tema III - Poster sessions
             Introduktion | Graves Simonsen, Bygherreforeningen
             A – Jordprøvetagning | Niras
             B – Jordhåndtering.dk | Sweco & Bygherreforeningen
             C – Forædlingsteknikker | Sweco
             D - Muld på Landbrugsjord | Banedanmark
             E – Sundhedslandskaber | Niras
             F – Klimatilpasning | Hillerød Kommune & Niras
             G – Lokal jordhåndtering | Frederikssund Kommune

14:15    Refleksionspause

14.30    Refleksioner og debat med panel - hvad nu?

15:00    Vin og snacks    

15.30    Tak for i dag 

Hent program som pdf

Pris:      Det er gratis at deltage, men der opkræves no show fee på 500 kr.

Deltagerantallet er begrænset.

Spørgsmål til konferencen kan stilles til Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Ret til ændringer af programmet forbeholdes


Tilmeldingsfristen er overskredet.
Se hele arrangementslisten

Tilmeldingsfrist: 04/02/2016

Dato: 08/02/2016
Tid: 10:00-15:30

Sted: Bygherreforeningen

Adresse: Borgergade 111
Postnr: 1300
By: København
Se på google maps

Pris (ex moms):
Medlemspris: 0 kr.
Ikke-medlemmer: 0 kr.


Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk